Du lịch Móng Cái: Từ “chạm đáy” đến hành trình phục hồi

 

(Trong bài sử dụng một số hình ảnh của các tác giả do Phòng VH-TT TP Móng Cái cung cấp)

 

Vi Thu - Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Tweet