HĐND Tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

21/06/2024 19:50
Ngày 21/6/2024, Đại biểu HĐND Tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, Đại biểu HĐND TP Móng Cái khóa XXI đã có các cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố Móng Cái.

Tại các cụm tiếp xúc tổ chức ở các xã, phường của TP Móng Cái, các đại HĐND Tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, Đại biểu HĐND TP Móng Cái khóa XXI đã thông báo thời gian, chương trình nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh khóa XIV, HĐND TP Móng Cái khóa XXI; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH tỉnh, thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 16- HĐND tỉnh khóa XIV, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 190/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 16- HĐND thành phố khóa XXI và kết quả thực hiện nghị quyết số 189/NQ-HDND ngày 19/12/2023 của HĐND thành phố; nghe ý kiến phản ánh của cử tri.

Trong bức tranh sáng về KTXH của tỉnh, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 – TP Móng Cái đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm , tổ chức thực hiện tốt chủ để công tác năm 2024 “Hoàn thành các quy hoạch, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Móng Cái”. Đến nay, thành phố đã có 14/17 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ (đạt: 11 chỉ tiêu, vượt: 03 chỉ tiêu), 02/19 chỉ tiêu chưa đánh giá.

Một số kết quả nổi bật là: tăng trưởng kinh tế có nhiều khởi sắc: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 6 tháng đầu năm đạt 2.830.728 triệu đồng, bằng 98,9% so cùng kỳ, trong đó thu nội địa ước đạt 989.960 triệu đồng, đạt 86,1% dự toán tỉnh, đạt 59,8% dự toán thành phố, bằng 63,2% cùng kỳ; sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt kết quả tích cực, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng 42,9% CK. Ngành du lịch, dịch vụ, thương mại đạt kết quả nổi bật:  giá trị sản xuất ước đạt 3.743 tỷ đồng, tăng 18%CK; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 25% CK; mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15,8%; lượng khách du lịch đạt trên 2 triệu lượt người (tăng 90% CK). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.919 tỷ đồng, bằng 183%CK; thành lập doanh nghiệp mới đạt 83% KH, tăng 19,4% CK; các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất được tập trung chỉ đạo, xử lý kịp thời; giải quyết tốt các kiến nghị của người dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đất đai, quy hoạch,... nhiều việc khó, phức tạp đã được giải quyết, tháo gỡ từng bước, nhận được sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân; quyết liệt chỉ đạo, khắc phục triệt để các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán ; Chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công và triển khai các tiện ích của đề án 06 của chính hủ được tăng cường. Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đặc biệt chú trọng phát triển các văn hóa, con người, an sinh và công bằng tiến bộ xã hội, nâng cao chất lượng đời sông nhân dân;  lĩnh vực giáo  dục , y tế đạt nhiều kết quả tốt; tổ chức Tết Giáp Thìn 2024 đảm bảo an toàn, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU được triển khai đồng bộ;  Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường, cải cách hành chính được quan tâm; công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được chủ động triển khai đảm bảo kế hoạch ; quốc phòng, an ninh chủ quyền biên giới quốc gia, biển đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường  đẩy mạnh, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Khát vọng đổi mới - phát triển trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được lan tỏa mạnh mẽ; niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với Đảng, chính quyền được nâng lên.

* Tại điểm tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Thực, Vĩnh Trung:

Đại biểu HĐND thành phố Móng Cái khóa XXI tiếp xúc cử tri hai xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 gồm có: ông Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố; ông Phạm Văn Hoan, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thành phố; ông Nguyễn Xuân Hồng – Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố. 

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố đã thông tin tới cử tri hai xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực về thời gian, chương trình nội dung Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh khóa XIV; Báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 16- HĐND tỉnh khóa XIV và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 190/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh. 

Theo đó Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ tổ chức từ ngày 8/7 đến ngày 10/7/2024 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết định về một số nội dung quan trọng gồm: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh; bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2024; điều kiện hoạt động đối với Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quy định tặng thưởng danh hiệu “Công dân Quảng Ninh ưu tú”...

Ông Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND thành phố cũng thông tin tới cử tri xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực về thời gian, chương trình nội dung Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND thành phố khóa XXI; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn Thành phố; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri trình Kỳ họp thứ 16-HĐND thành phố khóa XXI và kết quả thực hiện Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND thành phố. 

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tại hội nghị đã có 11 ý kiến phát biểu của cử tri hai xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, trong đó tập trung một số vấn đề: lắp đặt điện chiếu sáng; thay thế đường ống cung cấp nước sạch; nâng cấp đường dân sinh và tuyến đường xuyên đảo, quan tâm nâng cấp lắp taluy hai bên trục đường; mở rộng đường liên xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực; quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn, nâng cấp hệ thống mương trên địa bàn; điều chỉnh một số nội dung thu, chi, thu nộp các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non...

Cử tri hai xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực tham gia ý kiến

Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử trị, tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố thay mặt Đại biểu HĐND Thành phố đã nghiêm túc tiếp thu một số kiến nghị của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến thẩm quyền giải quyết.

Đồng chí cũng đề nghị đại biểu HĐND Thành phố, các phòng ban ngành, lãnh đạo các xã Vĩnh Thực, Vĩnh Trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe ý kiến của nhân dân để sớm có giải pháp giải quyết dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm; đồng thời tổng hợp, phản ánh các ý kiến kiến nghị lên kỳ họp HĐND tỉnh và HĐND Thành phố sắp tới. 

T/h: Hải Ninh

* Tại điểm tiếp xúc Vạn Ninh, đại biểu HĐND Tỉnh Ngô Văn Vàng- Linh mục chính xứ, xứ Trà Cổ, thành phố Móng Cái, Đại biểu HĐND thành phố Hồ Quang Huy- Chủ tịch UBND TP Móng Cái và các đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại địa bàn đã lắng nghe ý kiến cử tri các xã phường Vạn Ninh, Ninh Dương, Hải Yên. Các ý kiến bày tỏ đồng tình, đánh giá cao trước nỗ lực vượt bậc của TP Móng Cái trong bối cảnh khó khăn chung đã bứt phá mạnh mẽ, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu KTXH 6 tháng đầu năm, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ cả năm và những đổi mới, phát triển trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng, thu ngân sách… 

Đại biểu HĐND Tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, Đại biểu HĐND TP Móng Cái khóa XXI tiếp xúc cử tri tại trụ sở UBND xã Vạn Ninh 
Đại biểu HĐND Tỉnh Ngô Văn Vàng- Linh mục chính xứ, xứ Trà Cổ, thành phố Móng Cái báo cáo tình hình KTXH của Tỉnh Quảng Ninh 
Đại biểu HĐND  TP Móng Cái Bùi Thị Lệ Hằng báo cáo tình hình KTXH TP Móng Cái 
Cử tri các xã phường Vạn Ninh, Ninh Dương, Hải Yên và đại biểu các ngành, địa phương liên quan tham dự 

Các cử tri cũng đề xuất một số ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan tới công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng, giao thông, chỉnh trang nhà văn hóa và các thiết chế…

Thay mặt lãnh đạo TP Móng Cái và các đại biểu HĐND, Đại biểu HĐND thành phố Hồ Quang Huy- Chủ tịch UBND TP Móng Cái đã trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu, ghi nhận các ý kiến để chuyển tới kỳ họp HĐND giữa năm xem xét, giải quyết.

Đã có 04 Đại biểu cử tri phát biểu, kiến nghị 
Thay mặt lãnh đạo TP Móng Cái và các đại biểu HĐND, Đại biểu HĐND thành phố Hồ Quang Huy- Chủ tịch UBND TP Móng Cái đã trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền

*Tiếp xúc cử tri cụm số 1 tại xã Bắc Sơn, Hải Sơn

Ngày 21/6, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV và đại biểu HĐND thành phố Móng Cái khóa XXI đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại cụm số 1 gồm hai xã Hải Sơn, Bắc Sơn trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Ông Lục Thành Chung- Trưởng Ban dân tộc tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; Bà Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Móng Cái cùng đại biểu HĐND thành phố tới dự.

Quang cảnh kỳ họp tại cụm số 1 Hải Sơn, Bắc Sơn
Ông Lục Thành Chung- Trưởng Ban dân tộc tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh thông tin tới cử tri

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Ông Lục Thành Chung Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ tổ chức từ ngày 8/7 đến ngày 10/7/2024 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết định về một số nội dung quan trọng gồm: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh; bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2024; điều kiện hoạt động đối với Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quy định tặng thưởng danh hiệu “Công dân Quảng Ninh ưu tú”...

Cử tri hai xã Hải Sơn, Bắc Sơn gửi ý kiến tới các đại biểu

Củ trị cũng được nghe bà Nguyễn Thị Hậu,  Trưởng ban kinh tế-xã hội HĐND, đại biểu HĐND thành phố cũng thông tin về thời gian, chương trình nội dung Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND thành phố khóa XXI; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn Thành phố; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri trình Kỳ họp thứ 16-HĐND thành phố khóa XXI và kết quả thực hiện Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND thành phố. 

Bà Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Móng Cái trả lời ý kiến cử tri

Cử tri xã Hải Sơn, Bắc Sơn bày tỏ sự vui mừng với những kết quả đạt được của Tỉnh cũng như của Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội thời gian qua. Đồng thời, các cử tri đã kiến nghị một số nội dung như: quan tâm nâng cấp đường giao thông, dành nguồn lực cho cơ sở hạ tầng tại trường học.. cùng các nội dung khác mà cử tri quan tâm

Sau khi nghe ý kiến cử tri, bà Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Móng Cái cùng đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố Móng Cái đã trực tiếp giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời sẽ tổng hợp và chuyển tới kỳ họp sắp tới./.

*, Cụm số 5 phường Bình Ngọc và Trà Cổ:

Quang cảnh hội nghị
Đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri

Tại cụm tiếp xúc số 5 của TP Móng Cái, đồng chí Nguyễn Thị Ninh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, đại biểu HĐND TP Móng Cái được BTV Thành ủy phân công báo cáo và thông tin tới các đại biểu cử tri 2 phường về thời gian, chương trình nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh khóa XIV; đồng chí Nguyễn Thu Hương - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, đại biểu HĐND TP Móng Cái khóa XXI; đồng chí Phạm Thị Oanh - Thành ủy viên, Trưởng Phòng VH - TT TP, đại biểu HĐND TP Móng Cái đã thông báo thời gian, chương trình nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND TP Móng Cái khóa XXI; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH tỉnh, thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 16- HĐND tỉnh khóa XIV, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 190/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 16- HĐND thành phố khóa XXI và kết quả thực hiện nghị quyết số 189/NQ-HDND ngày 19/12/2023 của HĐND thành phố. 

Đồng chí Nguyễn Thị Ninh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, đại biểu HĐND TP Móng Cái 
Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái, đại biểu HĐND TP
Đồng chí Phạm Thị Oanh - Thành ủy viên, Trưởng Phòng VH - TT TP, đại biểu HĐND TP Móng Cái 

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2024, TP Móng Cái đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, linh hoạt sáng tạo, thực hiện tốt chủ để công tác năm 2024 đó là “Hoàn thành các quy hoạch, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Móng Cái”. Đến nay, thành phố đã có 14/17 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ (đạt 11 chỉ tiêu, vượt: 03 chỉ tiêu), 02/19 chỉ tiêu chưa đánh giá).

Cụm tiếp xúc cử tri số 5 tại phường Bình Ngọc và Trà Cổ, các đại biểu đại diện HĐND Tỉnh và đại biểu HĐND thành phố đã lắng nghe ý kiến cử tri. Các ý kiến đều bày tỏ vui mừng, đánh giá cao trước những kết quả nổi bật của TP Móng Cái trong đó có nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vược mức chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm. Đồng thời, thể hiện niềm tin tưởng và sự đồng thuận của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền và HĐND TP trong sự lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ KT - XH trên địa bàn.

Đại biểu cử tri tham gia ý kiến

Tại hội nghị đã có 5 đại biểu cử tri phát biểu ý kiến và đề xuất một số nội dung phản ánh, kiến nghị tập trung vào 15 nội dung và các nhóm vấn đề đó là cần sớm phê duyệt quy hoạch phân khu A6, một số nội dung liên quan tới công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, việc đầu tư cho Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ chưa xứng tầm với tầm vóc và sự phát triển du lịch, việc chỉnh trang nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa, mở rộng khuôn viên di tích Quốc gia đặc biệt đình Trà Cổ, chế độ chính sách đối với cán bộ thôn khu và người cao tuổi, xây dựng nhà bia nơi ghi dấu con đường xuất dương của đồng chí cố Tổng Bí thư Trần Phú tại Bình Ngọc ..vv…

Lãnh đạo Phòng Quán lý đô thị và cấp ủy chính quyền 2 phường Trà Cổ, Bình Ngọc phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, các phòng ban chức năng Phòng Quán lý đô thị và cấp ủy chính quyền 2 phường Trà Cổ, Bình Ngọc đã trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền và giải trình một số nội dung có liên quan tới kiến nghị và đề nghị của đại biểu cử tri.

Thay mặt lãnh đạo TP Móng Cái và các đại biểu HĐND, đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái , đại biểu HĐND TP phát biểu ý kiến

Thay mặt lãnh đạo TP Móng Cái và các đại biểu HĐND, đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái, đại biểu HĐND TP đã trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu, ghi nhận các ý kiến để chuyển tới kỳ họp HĐND giữa năm để xem xét, giải quyết theo luật định./.

Thực hiện: Trần Tương - Lê Quân 

Nhóm phóng viên
Trung tâm TTVH
Loading...