HĐND TP Móng Cái khảo sát tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Đề án giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn hai xã Bắc Sơn, Hải Sơn

14/06/2024 11:10
Thường trực HĐND TP Móng Cái vừa thực hiện các cuộc khảo sát tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Đề án giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn hai xã Bắc Sơn, Hải Sơn. Đồng chí Dương Thị Huệ, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái chủ trì.

Tại các cuộc khảo sát, HĐND TP Móng Cái đã nghe, kiểm tra thực địa đối với tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Đề án giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn hai xã Bắc Sơn, Hải Sơn.

HĐND TP Móng Cái khảo sát tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Đề án giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất tại xã Hải Sơn 
Đồng chí Dương Thị Huệ, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái chủ trì

Theo đó, đối với xã Hải Sơn, xã đang tích cực triển khai thực hiện Đề án giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã. Tổng số diện tích đề nghị được giao đất, giao rừng là 340,2306 ha, bao gồm 93 thửa đất. Trong đó: Số hộ gia đình là 53 hộ gia đình = 179,5082 ha = 86 thửa đất. Là các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại xã Hải Sơn, trực tiếp sản xuất đang sử dụng đất và rừng ổn định, lâu dài, không có tranh chấp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp. Số Cộng đồng dân cư là 01 Cộng đồng = 160,7224 ha = 07 thửa đất. Trong thời gian qua xã đã hoàn thiện các hồ sơ thuộc thẩm quyền của xã trình Phòng Tài nguyên Môi trường và Hạt Kiểm lâm thẩm định. Tuy nhiên, một số phòng ban yêu cầu UBND xã bổ sung thêm phần xác nhận nguồn gốc cây trồng trên đất của các hộ dân, đến nay UBND xã đã hoàn thiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp xã trình Phòng Tài nguyên Môi trường và Hạt Kiểm lâm thẩm định. Đối với diện tích rừng trồng bằng vốn ngân sách là 3,89 ha.

Chủ tịch UBND xã Hải Sơn Nịnh Văn Sáng báo cáo kết quả thực hiện Đề án 
Lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm Móng Cái phát biểu 

Tại xã Bắc Sơn, đến nay, UBND xã đã phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn thiện 40 hồ sơ (57 thửa đất) diện tích 79,64 ha xin giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với việc giao đất, cho thuê đất trên địa bàn xã Bắc Sơn (Có 06 hộ/09 thửa đất không phối hợp thực hiện cung cấp giấy tờ để thiết lập hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với việc giao đất, cho thuê đất 29,28 ha); đã trình phòng Tài nguyên và môi trường để thực hiện các bước tiếp theo. 

HĐND TP Móng Cái khảo sát tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Đề án giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất tại xã Bắc Sơn 
Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn Lê Văn Hùng báo cáo kết quả thực hiện 
Trưởng Ban pháp chế HĐND TP Móng Cái Nguyễn Xuân Hồng phát biểu 

Qua khảo sát, HĐND TP Móng Cái đã ghi nhận kết quả triển khai thực hiện Đề án giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Bắc Sơn và xã Hải Sơn, đồng thời lắng nghe kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri xã Hải Sơn liên quan đến diện tích đất rừng hộ dân đang canh tác chồng lấn trồng diện tích rừng do BQL rừng phòng hộ quản lý.

HĐND TP Móng Cái cùng các ngành khảo sát thực địa tại hai xã Hải Sơn, Bắc Sơn 

Khảo sát là một hoạt động nằm trong nội dung giám sát của Hội đồng Nhân dân TP. Đây là hoạt động thường xuyên mang tính thực tiễn. Thông qua khảo sát, Thường trực, các ban Hội đồng Nhân dân TP nắm được kết quả thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực thi các nghị quyết Hội đồng Nhân dân trên địa bàn, đồng thời, góp tiếng nói giúp cho cơ quan quản lý xử lý được những vấn đề tồn tại trong quá trình điều hành. 

Thu Hằng - Nguyễn Đức
Trung tâm TTVH
Loading...