Hội nghị sinh hoạt tư tưởng “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh hiện đại”

19/10/2023 16:35
Chiều 19/10, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Thành phố tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong toàn đảng bộ nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh với chủ đề: “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại” và phổ biến, quán triệt Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.
Hội nghị sinh hoạt tư tưởng “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh hiện đại”

Tại hội nghị, các đảng viên trong toàn Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Thành phố đã được nghe đồng chí Vũ Việt Hưng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt chủ đề: “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”; tìm hiểu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh; một số sự kiện lịch sử tiêu biểu; những tình cảm đặc biệt Bác Hồ dành cho Quảng Ninh; những thành tựu vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân từ khi thành lập tỉnh đến nay và định hướng phát triển trong tương lai…

Cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ Cơ quan Chính quyền Thành phố dự buổi sinh hoạt

Hội nghị cũng được nghe phổ biến, quán triệt Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Quy định 5 nội dung cơ bản các cấp ủy, tổ chức đảng cần triển khai thực hiện; 6 nội dung cơ bản về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và 3 hành vi vi phạm mà cán bộ, đảng viên cần tránh. Qua đó, góp phần nâng cao sức “đề kháng”, tính “chiến đấu” cho cán bộ, đảng viên trước âm mưu, thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi đăng tải tin giả, thông tin sai sự thật, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng những chuẩn mực văn hóa, văn minh trong ứng xử, tranh luận, phản biện trên không gian mạng.

Đồng chí Vũ Việt Hưng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trực tiếp quán triệt các nội dung tại buổi sinh hoạt

Buổi sinh hoạt chính trị giúp cho các cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử của tỉnh Quảng Ninh; khơi dậy lòng tự hào về lịch sử truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương và ý thức trách nhiệm cùng xây dựng quê hương bằng việc tự giác học tập, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, về đạo đức lối sống, tiên phong, gương mẫu, nâng cao nhận thức, niềm tự hào; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”; củng cố niềm tin chính trị; khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; quyết tâm khắc phục khó khăn, tích cực học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, dám nghĩ dám làm, chủ động, sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Qua hội nghị cũng nhằm nâng cao trách nhiệm, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc quản lý, thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần đấu tranh có hiệu quả trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng.

Vi Thu - Trần Bình
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...