Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy

25/06/2024 21:06
Ngày 25/6, Thành ủy Móng Cái tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy để thảo luận một số nội dung công việc trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy họp nghe và cho ý kiến về đề án đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách của thành phố Móng Cái. Mục tiêu của đề án nhằm đánh giá thực trạng hoạt động thu-chi ngân sách thành phố; đề xuất các giải pháp tăng cường công tác thu chi ngân sách của Thành phố; giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện tự đảm bảo cân đối thu-chi ngân sách TP Móng Cái giai đoạn 2024 – 2030.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất ban hành Nghị quyết “Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng về công tác thu-chi ngân sách hướng tới tự chủ ngân sách trên địa bàn TP Móng Cái”. Mục tiêu Nghị quyết là làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân, doanh nghiệp thực hiện pháp luật về thuế, đóng góp vào sự phát triển của Thành phố. Thành phố từng bước tự đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách trong giai đoạn 2026-2028; Ít nhất 50% các xã phường tự cân đối thu, chi ngân sách; 100% doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó phải đảm bảo cân đối cơ cấu nguồn thu, phát triển doanh nghiệp, giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu
Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu
Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu

Về quan điểm, định hướng công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn được xác định là đề án chiến lược trong quá trình hướng tới xây dựng đô thị loại I; trong đó Thành phố sớm cân đối tự thu, chi; xác định nguồn thu ổn định, tránh thất thu; tăng nguồn thu dịch vụ, phí, lệ phí chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn thu; giảm chi thường xuyên sự nghiệp, hướng đến tự chủ thu, chi ngân sách tại các đơn vị sự nghiệp. Việc khai thác các nguồn thu trên địa bàn trên cơ sở gắn với thúc đẩy phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích sản xuất, đầu tư.

Về giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh hình thức hợp tác công - tư; tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thu chi ngân sách; giải pháp cơ cấu nguồn thu, tăng cường công tác quản lý nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các nhóm giải pháp đầu tư; nâng cao chất lượng xây dựng dự toán và tính toán hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập hướng tới tự chủ; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chống thất thu thuế; xây dựng thể chế, đề xuất chính sách và cơ chế. 

Lãnh đạo phòng ban ngành, đơn vị tư vấn trình bày tại hội nghị

Ban Thường vụ Thành ủy cũng nghe và cho ý kiến về công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; nghe và cho ý kiến về nội dung quyết toán thu - chi ngân sách Thành phố năm 2023; phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2024 từ nguồn kết dư ngân sách cấp Thành phố năm 2023 chuyển sang năm 2024, dự kiến kế hoạch đầu tư công ngân sách Thành phố năm 2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố giai đoạn 2021 – 2025. 

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, với tinh thần quyết tâm, sáng tạo, các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị Thành phố đã chủ động bám sát chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, khai thác tốt thời cơ, dư địa phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng phát triển; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường; chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quyết liệt chỉ đạo, khắc phục nhanh, dứt điểm, triệt để các kiến nghị, kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với Thành phố. Kinh tế tăng trưởng phát triển; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 2.682,7 tỷ đồng, bằng 93,7%CK; ngành du lịch, dịch vụ, thương mại đạt kết quả nổi bật, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 18,5%CK; lượng khách du lịch đạt 2 triệu lượt người, đạt 88,9%KH, tăng 90%CK. 

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường, cải cách hành chính được quan tâm; công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được chủ động triển khai đảm bảo. Quan tâm giải quyết tốt, hài hòa các vấn đề xã hội, đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng, tiến bộ xã hội; nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường; Hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dịch vụ - thương mại Trạm kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân II gắn với khu dịch vụ, thương mại tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái giai đoạn 1 theo hình thức đối tác công tư. 

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy đã nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tuần và một số  nhiệm vụ trọng tâm tuần tới./. 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...