Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

15/04/2024 20:14
Chiều 15/4, Thành ủy Móng Cái tổ chức các hội nghị: Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Cán bộ chủ chốt theo quy trình để thực hiện kiện toàn, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh
 Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu

Tại các hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã trình bày tờ trình về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031). Việc rà soát, bổ sung quy hoạch bám sát các Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/2/2022 của Ban Tổ chức Trung ương. 

Theo đó, qua rà soát, số lượng quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 (2021 - 2026) và nhiệm kỳ 2025 - 2030 (2026 - 2031) hiện đáp ứng được yêu cầu, do vậy chưa bổ sung quy hoạch. Hiện bổ sung quy hoạch đối với các chức danh Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh công tác quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng trong công tác cán bộ, là một nhiệm vụ thường xuyên để phát hiện nguồn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và uy tín. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ và nhiệm kỳ kế tiếp, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của Thành phố. Trong đó việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030; HĐND, UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2031 có ý nghĩa rất quan trọng để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ đại hội Đảng và HĐND sắp tới. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt

Sau khi nghe hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch, các đại biểu đã xem xét, biểu quyết đưa ra quy hoạch đối với những đồng chí đã thực hiện quy hoạch, quá tuổi quy hoạch hoặc không đủ tiêu chuẩn…; đồng thời nghiên cứu, thảo luận, lựa chọn nhân sự và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung 1 đồng chí quy hoạch chức danh Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu bổ sung 1 đồng chí quy hoạch chức danh Chủ tịch HĐND Thành phố và 1 đồng chí quy hoạch chức danh Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ tán thành cao.

 

Hải Ninh - Trần Bình
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...