Hội nghị tổng kết công tác phát triển Truyền thanh - truyền hình giai đoạn 2007 - 2010

30/07/2010 00:00
Chiều 28/7, tại hội trường UBND, UBND thành phố Móng Cái đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển Truyền thanh - truyền hình giai đoạn 2007 - 2010. Tới dự có đồng chí Dương Văn Cơ - Phó Chủ tịch UBND, đồng chí Đỗ Bình - Trưởng Đài truyền thanh - truyền hình Thành phố; cùng lãnh đạo các ban, ngành, UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Qua 3 năm thực hiện kế hoạch 1387/KH-UBND, sự nghiệp phát thanh - truyền hình thành phố Móng Cái đã có bước phát triển, cở sở vật chất và hệ thống truyền thanh, truyền hình được nâng cấp, đầu tư mới. Chất lượng sóng truyền thanh - truyền hình ngày càng tốt hơn, chất lượng hình ảnh, âm thanh ngày càng được nâng cao; việc biên tập các tin bài đã có nhiều cố gắng, đổi mới về nội dung và hình thức. Bên cạnh việc tiếp sóng Đài truyền hình TW, Tỉnh, trong những năm qua, Đài Truyền thanh - Truyền hình Thành phố đã chủ động xây dựng tin bài chuyên đề phản ánh các khía cạnh xã hội, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Về hệ thống trạm truyền thanh, các xã, phường đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý, vận hành, phát huy hiệu quả. Hầu hết các xã, phường đã bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, vận hành, biên tập tin bài phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã, phường, đồng thời tuyên truyền tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các kiến thức khoa học kỹ thuật trong đời sống sản xuất. Thông qua các nội dung phát triển hệ thống phát thanh xã, phường, người dân đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, hiểu biết thêm về kiến thức khoa học kỹ thuật, đặc biệt là lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, góp phần tích cực trong việc giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới: chất lượng sóng truyền hình chưa được duy trì liên tục do chưa được trang bị máy phát dự phòng; cán bộ quản lý trạm truyền thanh xã, phường đều là cán bộ văn hoá kiêm nhiệm nên việc quản lý, khai thác còn hạn chế; một số hạng mục đầu tư theo kế hoạch đến nay vẫn chưa triển khai đầu tư.....

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Cơ - Phó Chủ tịch UBND đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ để phát triển sự nghiệp truyền thanh - truyền hình giai đoạn 2010 - 2015 trên địa bàn Thành phố là cần tiếp tục nâng cao chất lượng thu phát sóng truyền thanh - truyền hình, phấn đấu đến năm 2012, 100% nhà văn hoá xã, phường, thôn, khu có cụm truyền thanh; đổi mới công tác quản lý và đầu tư thiết bị kỹ thuật số hoá, phủ sóng phát thanh 100% địa bàn dân cư; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, mở rộng thêm chuyên đề về phát thanh - truyền hình; đưa các chương trình truyền hình của Thành phố lên phát trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Thành phố.

 

Văn phòng HĐND - UBND thành phố Móng Cái

Loading...