Khảo sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI

20/05/2024 21:21
Ngày 20/5, đoàn công tác HĐND Thành phố do đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế một số địa phương liên quan đến kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; tiến độ, kết quả thực hiện các dự án đầu tư công năm 2024. Cùng đi có lãnh đạo các Ban HĐND Thành phố, một số ban ngành, xã, phường.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Chương trình công tác năm 2024, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức khảo sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 16, HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (tại Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố và Báo cáo số 250/BC-HĐND ngày 01/12/2023 về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp cuối năm 2023 HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026) và tiến độ, kết quả thực hiện các dự án đầu tư công năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố chủ trì buổi làm việc với xã Quảng Nghĩa
Đoàn khảo sát tại các trường học trên địa bàn xã Quảng Nghĩa
Khảo sát tại một số nhà văn hóa trên địa bàn

Tại xã Quảng Nghĩa, Đoàn đã đi khảo sát tại trường THCS và trường Mầm non xã Quảng Nghĩa. Theo kiến nghị cử tri, các trường này chưa đảm bảo về cơ sở vật chất mức tối thiếu theo quy định, chưa có Nhà hiệu bộ và các phòng học chức năng. 

Đoàn cũng đi khảo sát tại một số nhà văn hóa trên địa bàn xã Quảng Nghĩa, mà theo cử tri, các nhà văn hóa đã xuống cấp, hư hỏng, không còn đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn quy mô, diện tích. 

Khảo sát tại xã Hải Tiến

Tại xã Hải Tiến, theo kiến nghị cử tri tuyến mương rộng từ cổng chào thôn 8 vào đến giáp tuyến mương đập Tràng Vinh hiện không có nắp đậy phía trên mặt. Đoàn khảo sát đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thu dọn rác thải, khơi thông tuyến mương, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Đối với kiến nghị về đoạn đường từ chân cầu vượt Cao tốc đến đường bê tông của thôn 1 còn một đoạn khoảng 380m hiện trạng là đường đất, nhiều ổ gà gây khó khăn đi lại cho nhân dân; đoàn giám sát đề nghị phòng Tài chính kế hoạch thành phố nghiên cứu phương án, tham mưu cho UBND Thành phố theo thẩm quyền, đúng quy định.

Đoàn khảo sát tại phường Hải Yên
Đoàn khảo sát tại một số nhà văn hóa trên địa bàn phường Ka Long

Đối với những kiến nghị của cử tri phường Ka Long, Ninh Dương, Hải Yên, Hải Hòa, xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, Vạn Ninh; Đoàn công tác đã đi khảo sát, năm bắt tình hình thực tế. Đồng thời qua đó tổng hợp các thông tin để phục vụ công tác giám sát của Thường trực HĐND Thành phố; đánh giá những kết quả đạt được, một số khó khăn tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; kịp thời đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, phòng ban chuyên môn nâng cao trách nhiệm trong thực hiện giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp HĐND Thành phố khóa XXI./.

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...