Ký quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái với Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái

05/04/2024 17:45
Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái - Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái đã ký quy chế phối hợp liên ngành. Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái dự.

Quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái - Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái được ký kết thực hiện nhằm tăng cường trách nhiệm, bảo đảm sự thống nhất để nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát huy mối quan hệ phối hợp liên ngành trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động; công tác thi hành án dân sự, hành chính và công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. 

Ký quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái với Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái

Thông qua việc ký Quy chế phối hợp góp phần tạo điều kiện thuận lợi, chặt chẽ hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị. Qua đó, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích của cơ quan, tổ chức, người dân theo quy định của pháp luật. 

Thu Hằng- Phạm Minh (VKSMC)
Trung tâm TTVH
Loading...