Móng Cái: Thành phố thông minh

18/08/2020 13:40
Với mục tiêu hướng tới xây dựng Móng Cái trở thành thành phố thông minh, thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ngày 25/2/2020, thành phố Móng Cái phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Móng Cái. Đây là địa phương đầu tiên trong 13 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ninh khai trương, vận hành thí điểm mô hình Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.

Trung tâm điều hành Thành phố thông minh. Ảnh: Trần Bình

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Móng Cái thực hiện 8 hợp phần bao gồm: Hệ thống cảnh báo; chỉ đạo điều hành và tương tác nội bộ; họp thông minh; văn bản đi, đến; lịch làm việc; ý kiến người dân; hành chính công Móng Cái; báo chí và mạng xã hội; đọc văn bản; giám sát dịch Covid-19 và công tác phòng chống; dự án thành phần, hệ thống camera giám sát tại các nút giao thông, khu vực trọng điểm trên địa bàn…

Thành phố Móng Cái là địa phương đầu tiên trong tỉnh, là đơn vị cấp huyện đầu tiên ở miền Bắc và thứ 2 của cả nước sau thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Móng Cái là đơn vị cấp huyện đầu tiên cả nước kết nối Trung tâm thông tin - điều hành của Chính phủ. Thành phố Móng Cái đã thành lập tổ công tác trực, vận hành tại trung tâm với 18 nhiệm vụ, theo mô hình thống nhất các nhiệm vụ giữa chính quyền điện tử, Trung tâm Hành chính công và Trung tâm điều hành - thành phố thông minh đảm bảo tập trung, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, thành phố Móng Cái triển khai, vận hành thử nghiệm 22 tính năng, hợp phần của thành phố thông minh, trong đó có 10 tính năng dành cho công chức và 12 tính năng, hợp phần dành cho công dân (app Smart Quảng Ninh).

Hiện nay, có 5 tính năng, hợp phần đã đưa vào vận hành chính thức. Trong đó, tính năng của hợp phần “Họp thông minh”, phục vụ 393 cuộc họp, thực hiện tại các cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các kỳ họp của HĐND thành phố, họp giao ban của UBND thành phố hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính, công sức của công chức.

 Bên cạnh đó, thông qua ứng dựng hệ thống camera cảm biến để giám sát các hoạt động tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp công dân của các xã, phường; Hệ thống camera tại các cửa khẩu, điểm kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh… nâng cao ý thực trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, ý thức chấp hành pháp luật của công dân.

 Để nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm điều hành Thành phố thông minh, thành phố Móng Cái sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, đầu tư trang thiết bị; hoàn thiện các tính năng của trung tâm. Trong đó, bố trí kinh phí triển khai Dự án lắp đặt 60 camera có tính năng thông minh để giám sát an ninh tại các điểm trọng yếu: Ngã tư, khu vực đông khách du lịch; Tiến hành khảo sát lắp đặt camera giám sát đồng thời, đề xuất báo cáo UBND tỉnh triển khai hệ thống camera giám sát dọc tuyến biên giới.

Bố trí kinh phí lắp đặt bổ sung các thiết bị kết nối tại Trung tâm điều hành phục vụ chỉ đạo điều hành trực tiếp của lãnh đạo thành phố và phòng họp trực tuyến tại trung tâm….đồng thời, tiếp tục hoàn thiện một số nội dung của đề án Thành phố thông minh.

Đây là  quyết tâm chính trị cao của TP Móng Cái trong xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm và vì nhân dân phục vụ./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...