Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

25/01/2021 16:19
Sáng 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) đã tiến hành ngày làm việc đầu tiên, phiên họp trù bị tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Thủ đô Hà Nội.

Quang cảnh Đại hội XIII của Đảng. Ảnh TTXVN

Tại phiên họp, các đại biểu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.
Thông tin từ Đại hội, tổng số đại biểu triệu tập tham dự là 1.587 người, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ đại hội Đảng toàn quốc. Trong số này, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đại biểu có trình độ tiến sĩ chiếm tỷ lệ 12,54%; thạc sĩ chiếm 54,69%; đại học chiếm 32,77%; 4,47% đại biểu là giáo sư, phó giáo sư. Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 3,59%, trên 70 tuổi chiếm 0,19%, độ tuổi trung bình của đại biểu dự đại hội là 52,18.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ dự phiên họp trù bị sáng ngày 25/1

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid - 19, Quy chế làm việc của Đại hội XIII cũng bổ sung quy định về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19. Theo đó, các đại biểu tham dự và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung. Đại biểu không ăn, nghỉ ở bên ngoài hoặc nhà riêng (trừ một số trường hợp có quy định riêng).
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh dự Đại hội gồm 21 đồng chí do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV bầu và 2 đồng chí là đại biểu Trung ương phân công tham gia sinh hoạt cùng Đoàn, đại diện cho hơn 102.500 đảng viên trong toàn tỉnh. Trước khi tham dự Đại hội, Đoàn đã tổ chức đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình làm việc; chuẩn bị tham luận tại Đại hội; tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho các thành viên trong Đoàn theo đúng hướng dẫn từ Trung ương, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Hướng về Đại hội, thời gian qua, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết, góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo báo cáo trình Đại hội, với gần 77.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, có 10.746 lượt ý kiến phát biểu tham gia góp ý.
Đại hội XIII là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.
Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội tại phiên họp trù bị.

Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu đại hội, gồm báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII…

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh dự Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc vào 8h sáng mai 26/1 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1, VTV4, VTV5 của Đài Truyền hình hình Việt Nam, các kênh sóng của VOV, TTXVN...
Thông tin về Đại hội, cũng như hoạt động của Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh sẽ được phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cập nhật trên tất cả các hạ tầng của Trung tâm.

quangninh.gov.vn
Loading...