Phường Hải Yên: Thực hiệu có hiệu quả Chỉ thị số 18 CT/TU từ sự đồng thuận của nhân dân

16/04/2024 14:03
Phát huy kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 18 CT/TU của BTV Thành ủy Móng Cái. Thời gian qua, cấp ủy - chính quyền và cả hệ thống chính trị phường Hải Yên đã tích cực vào cuộc, sâu sát cơ sở thông qua việc nắm bắt tình hình và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân trên địa bàn tích cực thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Thành ủy. Từ chính sự đồng thuận chung sức đồng lòng của cán bộ, nhân dân và các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp ở các khu phố trên địa bàn đã tạo thành phong trào và tạo khí thế mới làm thay đổi diện mạo các khu phố.
Triển khai họp tổ dân và tham gia dọn vệ sinh môi trường, thực hiện bê tông đường khu dân cư 

Thực hiện Chỉ thị số 18 CT/TU ngày 01/8/2023 của BTV Thành ủy “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn TP Móng Cái”. Quán triệt chỉ thị của Thành ủy, ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện, Đảng ủy - chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ phường đến các khu phố đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân tại 7/7 khu phố trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, tích cực cùng chung tay thực hiện công tác bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố văn hóa, đô thị văn minh, hiện đại. Trên tinh thần nêu cao vai trò của người đứng đầu và thực hiện “nêu gương” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong công tác trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường cũng như lắp đặt, sử dụng nước sạch. Đồng thời vận động nhân dân, gắn với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Cùng với sự tham gia tích cực, tự nguyện của người dân; công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đã phát triển thành phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp trên địa bàn phường.

Ông Bùi Xuân Vĩnh, Ban công tác mặt trận khu I cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 18 của Thảnh ủy cũng như chủ trương của phường Hải Yên với phương án mở rộng, cải tạo, chỉnh trang lại tuyến đường tại các khu dân cư tại Hải Yên. Với sự định hướng của phường, ban lãnh đạo khu phố I đã tổ chức họp dân đưa ra thảo luận công khai, minh bạch thống nhất chủ trương và cách thức triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền, vận động và đã được các hộ dân đồng thuận tích cực tham gia. Đặc biệt sự tích cực vào cuộc, tham gia đóng góp của Nhân dân, các hộ dân khu vực Tổ 2, Khu 1 gồm các hộ dân như ông Rình, ông Dương, bà Bình, bà Thuốn, ông Điệp, bà Cải, ông Phổ, ông Vĩnh …và 1 số hộ dân khác đã đóng góp kinh phí xã hội hóa khoảng trên 130 triệu đồng, bê tông hóa tuyến ngõ dài 220m, rộng 3m, dày 0,15m. Qua việc bê tông hóa tuyến đường ở khu dân cư nhằm tạo thuận lợi giao thông, thay đổi cảnh quan và cuộc sống của các hộ dân tại đây. Đây cũng là là tuyến đường, ngõ xóm thứ 2 của Khu phố 1 được bê tông hóa trong năm 2024 đồng thời, cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ phường Hải Yên lần thứ XI nhiệm kỳ 2024 - 2029, thể hiện sự đoàn kết và đồng lòng chung sức của chính quyền, khu phố và Nhân dân”.

Phường Hải Yên: Thực hiện xã hội hóa các tuyến đường ở khu dân cư

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Cấp ủy và Chính quyền địa phương, được sự đồng thuận, ủng hộ cao của Nhân dân Tổ 3, Khu phố 6 đã tổ chức khởi công, bê tông hóa tuyến đường khu phố. Với sự tích cực vào cuộc, tham gia đóng góp của Nhân dân, nguồn kinh phí xã hội hóa khoảng hơn 600 triệu đồng bê tông hóa tuyến đường dài khoảng hơn 1200m, rộng 3,5m, dày 0,15m. Đây cũng là tuyến đường, ngõ xóm thứ 3 của phường Hải Yên được bê tông hóa trong năm 2024. Để đảm bảo tính khách quan và công khai minh bạch, Khu phố đã thành lập một tổ tự quản để lập thiết kế, giám sát thi công, thu chi từ nguồn quỹ, chỉ sau chưa đầy 1 tháng thực hiện chủ trương và triển khai họp dân đồng thuận thực hiện, đến nay tuyến đường đã đang được cải tạo, đổ bê tông, mở rộng tuyến đường thiết kế vỉa hè và tiến hành lắp đặt hệ thống dẫn nước máy sạch đến trước cửa từng hộ dân trong ngõ. Bên cạnh sự chung tay đóng góp kinh phí và nhân công của nhân dân, công tác chỉnh trang đô thị cũng được quan tâm thực hiện các giải pháp thu gom, xử lý hiệu quả rác thải; gắn biển số nhà; bệ cắm cờ, thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định với khí thế và quyết tâm xây dựng diện mạo đô thị ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đường  nội khu các khu dân cư được đổ bê tông khang trang sạch đẹp đảm bảo an toàn giao thông 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải -Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hải Yên cho biết: “Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị 17 và Chỉ thị 18 của Thành uỷ Móng Cái, cấp ủy - chính quyền và cả hệ thống chính trị phường Hải Yên đã tích cực vào cuộc, sâu sát cơ sở thông qua việc nắm bắt tình hình và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân trên địa bàn tích cực thực hiện, đặc biệt là vận động xã hội hoá các nguồn lực đến nay bước đầu đã đạt hiệu quả, điều này cho thấy chủ trương của Đảng hợp với lòng dân và được đông đảo nhân dân ủng hộ tham gia. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng ra các khu khác trên địa bàn đảm bảo các tiêu chí phường văn minh đô thị.”

Thời gian tới, được sự ủng hộ đồng thuận và chung tay góp sức của cán bộ và Nhân dân, phường Hải Yên sẽ nhân rộng mô hình dân vận khéo xã hội hóa làm đường khu phố đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư trong nhân dân để đầu tư cho công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Cấp uỷ - chính quyền phường cũng với cán bộ và Nhân dân cùng chung tay xây dựng phường Hải Yên sáng - xanh  - sạch - đẹp an toàn vì sự phát triển chung của địa phương, vì lợi ích thiết thực, đáp ứng các tiêu chí hạnh phúc của Nhân dân theo đúng chủ đề công tác năm 2024./.

Trần Tương - Tuấn Quân (CTV)
Trung tâm TT và VH
Loading...