Quảng Ninh: Triển vọng trong thu hút đầu tư nước ngoài

05/01/2011 00:00
QNP - Năm 2010, Quảng Ninh thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Thực tế cho thấy, kết quả nổi bật đó đã góp phần tạo sự khởi sắc về kinh tế đối ngoại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những con số thuyết phục 
  
Kể từ năm 1989 đến nay, tỉnh Quảng Ninh thu hút được 181 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 4,6 tỷ USD (kể cả vốn tăng thêm). Trong giai đoạn từ năm 2006 đến tháng 9-2010, tỉnh đã thu hút vốn cấp mới (kể cả tăng vốn) hơn 3,32 tỷ USD, chiếm 72% tổng số vốn đầu tư đã cấp; vốn thực hiện ước đạt khoảng 337,5 triệu USD, bằng 54% so với tổng số vốn thực hiện cộng dồn đến thời điểm hiện tại. Cũng trong giai đoạn này, tổng số dự án cấp mới là 54 dự án, trong đó có 37 dự án nằm ngoài các khu công nghiệp, khu kinh tế, 14 dự án nằm trong khu công nghiệp và 1 dự án nằm trong khu kinh tế. 
Trừ các dự án đã hết thời hạn hoạt động và giải thể trước thời hạn, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 103 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,7 tỷ USD. Trong đó, có 44 dự án đầu tư theo hình thức liên doanh với tổng số vốn đầu tư là 3,4 tỷ USD (chiếm hơn 91% tổng số vốn đầu tư); 46 dự án đầu tư theo hình thức 100% vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư 261 triệu USD (chiếm gần 7%); còn lại 13 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh với tổng số vốn đầu tư là 49 triệu USD. Ngoài ra có 07 Văn phòng đại diện và 03 Chi nhánh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không kèm dự án đầu tư. 

Trong 6 tháng đầu năm 2010, Quảng Ninh là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI. Số vốn đầu tư cấp mới cao hơn tổng vốn đầu tư của các dự án còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh. Tổng doanh thu khối doanh nghiệp FDI ước đạt 250 triệu USD; tổng kim ngạch XNK ước đạt 130 triệu USD; nộp ngân sách 432 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho trên mười ngàn lao động. 
Hiện nay, các đối tác nước ngoài đầu tư tại Quảng Ninh đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó Mỹ giữ vị trí đứng đầu với số vốn đăng ký là 2,39 tỷ USD (chiếm gần 64% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Trung Quốc, Singapore, Đài Loan…  
Các dự án tập trung vào địa bàn: thành phố Hạ Long với 48 dự án; thành phố Móng Cái với 24 dự án và các huyện, thị xã Cẩm Phả, Vân Đồn, Uông Bí, Đông Triều...

Chuẩn bị mặt bằng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương - Dự án có vốn FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh

Đầu tư nước ngoài: Thúc đẩy phát triển KTXH
Mặc dù được đánh giá cao về tiềm lực kinh tế, song so với nhu cầu của sự phát triển, thì tỷ lệ đầu tư và tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh còn thấp. Do ảnh hưởng của lạm phát rồi giảm phát vào cuối năm 2008 trên toàn thế giới, nhịp độ thu hút vốn đầu tư vào địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung chưa đạt kết quả cao song có thể khẳng định, sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong những năm qua đã góp phần bổ sung nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Ninh, góp phần khai thác tốt hơn nội lực về vốn đất đai, lao động… 
Trong điều kiện vốn đầu tư từ ngân sách còn hạn hẹp, các doanh nghiệp Nhà nước còn có những khó khăn, nguồn vốn trong dân chưa huy động được nhiều thì việc bổ sung được một lượng vốn FDI cũng đã giải quyết và giảm bớt phần nào những khó khăn về vốn cho nhu cầu phát triển kinh tế trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Các dự án FDI cũng góp phần tạo sự tăng trưởng kinh tế, tăng xuất khẩu, từ đó tăng thêm nguồn thu ngoại tệ. Cùng với nguồn thu từ xuất khẩu, còn thu từ các hoạt động dịch vụ, đóng góp vào tăng thu ngân sách Nhà nước. Tỉ lệ thu ngân sách từ các doanh nghiệp FDI ngày một tăng góp phần giảm mức bội chi, chủ động hơn trong cân đối ngân sách của tỉnh. 
Cùng với đó, tỷ trọng các dự án FDI tập trung đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ cao (chiếm hơn 71%) sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của tỉnh, giảm dần tỷ lệ cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ.

Mặt khác, việc các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế cũng góp phần tạo ra một sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước, đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và chuyển dịch theo hướng chuyên nghiệp hoá. Thông qua việc thu hút một số dự án có vốn đầu tư lớn, đến từ các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới như: dự án Dầu thực vật Cái Lân, dự án sản xuất bột mỳ Vimaflour, dự án Cảng Container quốc tế Cái Lân, dự án Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II… sẽ giúp các đối tác Việt Nam cũng như cán bộ, công nhân lao động tiếp thu cách thức quản lý tiên tiến, tiếp cận dây truyền công nghệ hiện đại và học hỏi những kinh nghiệm hữu ích trong vận hành dự án. 
Bước đầu, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã tạo ra một khối lượng lớn việc làm, góp phần giải quyết khó khăn về việc làm cho người lao động. Trong những năm qua, các doanh nghiệp FDI đã thu hút khoảng 1.800 lao động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đặc biệt, hai dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn tạo việc làm cho số lao động nông nhàn của gần 1 vạn hộ nông dân, qua đó góp phần tăng thu nhập cho nhiều đối tượng. Điều quan trọng hơn, những lao động địa phương được tiếp nhận vào làm việc trong các doanh nghiệp FDI có cơ hội được bồi dưỡng, đào tạo tay nghề, ngoại ngữ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước thay thế được các vị trí quan trọng, chủ chốt của doanh nghiệp. 
Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp FDI còn có những đóng góp tích cực trong các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội; tham gia các hoạt động phong trào quần chúng: thể thao, văn hóa, văn nghệ, lễ hội, sự kiện lớn… của tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, phát huy tính quốc tế. 
Có thể thấy rằng, việc thu hút đầu tư nước ngoài giữ vai trò quan trọng và đã có những tác động tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quảng Ninh có nhiều tiềm năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tài nguyên phong phú về du lịch, khoáng sản, biển, rừng, đất…, song cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, Quảng Ninh vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Với vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của các dự án FDI trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian tới Quảng Ninh cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nhằm tiếp tục thu hút hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh.

Loading...