Quảng Ninh lập nên kỳ tích trong công cuộc đổi mới

30/06/2023 09:54
Với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, khoa học, trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Quảng Ninh đã đạt được những kết quả toàn diện, ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực.
baoquangninh.vn
Loading...