Tập huấn công tác cải cách hành chính

08/11/2019 11:02
Ngày 8/11, tại TP Móng Cái, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Vụ Cải cách hành chính – Bộ Nội vụ và UBND thành phố Móng Cái tổ chức lớp tập huấn công tác cải cách hành chính và một số nội dung về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Tập huấn công tác cải cách hành chính

Tham dự lớp tập huấn có 188 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các địa phương: Móng Cái, Cẩm Phả, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu, Cô Tô. Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe đồng chí Ngô Quang Phát, Phó Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính - Bộ Nội vụ trực tiếp truyền đạt nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong công tác CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn việc áp dụng thống nhất thực hiện các biểu mẫu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61.

Đồng chí Ngô Quang Phát, Phó Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính - Bộ Nội vụ trực tiếp truyền đạt các nội dung tại chương trình tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, hướng dẫn công chức tham mưu công tác cải cách hành chính có cách nhìn tổng thể, đánh giá tổng quan trong công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các địa phương thực hiện tốt quy định về công tác CCHC.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...