Tập huấn, trao đổi nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ giấy theo quy định và Hướng dẫn sử dụng phần mềm, quy trình điện tử

30/09/2022 00:00
Chiều 30/9, UBND Thành phố tổ chức Tập huấn, trao đổi nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ giấy theo quy định và Hướng dẫn sử dụng phần mềm, quy trình điện tử. Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi tập huấn. Dự buổi tập huấn có đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách đất đai thuộc Văn phòng HĐND - UBND Thành phố; lãnh đạo Trung tâm Hành chính công Thành phố; lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ phòng Tài nguyên môi trường Thành phố, Văn phòng đăng ký QSDĐ Thành phố; lãnh đạo quản lý đất đai và cán bộ địa chính các xã, phường.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được Trung tâm hành chính công Thành phố hướng dẫn sử dụng quy trình điện tử trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Một cửa điện tử; quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp mới lĩnh vực đất đai. Đồng thời, trao đổi nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ giấy theo quy định; Quy trình ISO cấp mới, cấp đổi; nội dung, thành phần hồ sơ và các biểu mẫu…; các tình huống phát sinh.

Trên cơ sở các nội dung tập huấn, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và giải đáp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn triển khai để tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai của các xã, phường như hỗ trợ nghiệp vụ về hồ sơ đất đai; quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp mới…

Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu quán triệt tại buổi tập huấn

Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ các đơn vị, xã phường nắm được yêu cầu nhiệm vụ, cách thức, quy trình triển khai thực hiện các nội dung về quy trình điện tử trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Một cửa điện tử; quy trình giải quyết thủ tục hành chính ISO cấp đổi, cấp mới lĩnh vực đất đai, nhằm đổi mới, sáng tạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, thực hiện hiện cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, khẳng định niềm tin đối với nhân dân về bộ máy chính quyền minh bạch, thông suốt, hiệu quả.

Cán bộ Trung tâm hành chính công Thành phố hướng dẫn sử dụng phần mềm, quy trình điện tử

Phát biểu kết luận buổi tập huấn, đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 135/BCĐ ngày 28/9/2022 của BCĐ ISO Thành phố V/v triển khai thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp mới lĩnh vực đất đai. Trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức về quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp mới lĩnh vực đất đai; UBND các xã, phường thực hiện Niêm yết các biểu mẫu của Bộ Quy trình ISO tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để nhân dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện thuận lợi; Trung tâm Hành chính công Thành phố phân quyền và hướng dẫn cán bộ cấp xã tiếp nhận hồ sơ TTHC đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; Xây dựng Quy trình điện tử và niêm yết biểu mẫu tại Trung tâm hành chính công thành phố.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...