Thông báo về việc phân luồng các phương tiện lưu thông qua Quốc lộ 18A và tạm dừng hoạt động các phương tiện vận tải chở vật liệu

29/11/2023 16:05
Thông báo về việc phân luồng các phương tiện lưu thông qua Quốc lộ 18A và tạm dừng hoạt động các phương tiện vận tải chở vật liệu

Thông báo về việc phân luồng các phương tiện lưu thông qua Quốc lộ 18A và tạm dừng hoạt động các phương tiện vận tải chở vật liệu 

PV
Trung tâm TTVH

Tệp đính kèm


Loading...