Tích cực chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) thành phố Móng Cái lần thứ IX, năm 2023-2024

07/09/2023 15:57
Hướng tới Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) thành phố Móng Cái lần thứ IX, năm 2023-2024 và tham gia HKPĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024, những ngày này, thành phố Móng Cái, các trường học đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị.

Theo đó, các nhà trường đang vận động đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thể lực, tăng cường sức khỏe đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện cho học sinh, tăng cường cơ sở vật chất, sân tập, nhà tập và các trang thiết bị dụng cụ để phục vụ cho việc dạy và học môn Giáo dục thể chất và các hoạt động ngoại khoá thể thao trong trường học đồng thời tuyển chọn, lựa chọn các vận động viên tham gia thi đấu.

Theo kế hoạch, HKPĐ cấp Thành phố sẽ tổ chức 08 môn thi đấu:  Bóng đá (nam TH, nam THCS, nam THPT, nữ THPT); Bóng bàn TH, THCS, THPT; Cầu lông THCS và THPT; Cờ vua TH, THCS và THPT; Đá cầu TH, THCS, THPT; Đẩy gậy THCS, THPT; Điền kinh TH, THCS và THPT; Bóng rổ (nam, nữ) THPT. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ tổ chức kiểm tra sát hạch và lựa chọn vận động viên, thành lập đội tuyển các môn Bơi, võ Cổ truyển, võ Vovinam và môn Bóng rổ nam, nữ THCS để tham gia thi đấu cấp tỉnh.

Theo kế hoạch HKPĐ cấp Thành phố sẽ tổ chức 08 môn thi đấu

Thời gian tổ chức được chia làm 02 giai đoạn, dự kiến giai đoạn 1 (từ 08/9/2023 – 31/12/2023) sẽ tổ chức thi đấu các môn trong khuôn khổ HKPĐ cấp Thành phố. 

Giai đoạn 2 (từ ngày 01/01/2024 – 31/01/2024) sẽ tổ chức lễ khai mạc, bế mạc HKPĐ thành phố Móng Cái lần thứ IX, năm 2023-2024. Tổ chức thi đấu chung kết một số nội dung môn điền kinh tại Lễ khai mạc, bế mạc HKPĐ Thành phố, gồm: Chạy 60m (nam, nữ) Tiểu học; Chạy 100m, 200m (nam, nữ) THCS; Chạy 100m, 200m (nam, nữ) THPT. 

Hội khoẻ Phù Đổng là Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) học sinh phổ thông nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;tiếp tục thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg, ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường phổ thông trên địa bàn Thành phố. Qua đó, tuyển chọn, thành lập đội tuyển các môn thể thao tham gia thi đấu HKPĐ cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc, phát hiện bồi dưỡng và đào tạo tài năng thể thao cho tỉnh và đất nước. Năm nay, HKPĐ được tổ chức cũng là dịp để lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, 15 năm thành lập TP Móng Cái.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...