TP Móng Cái: Huy động lực lượng ra quân xử lý lấn chiếm bãi triều nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn, đợt 3 năm 2024

15/04/2024 17:49
Để đảm bảo lực lượng, quân số xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiễm bãi triều NTTS trái phép trên địa bàn thành phố. UBND thành phố Móng Cái huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị tham gia nhằm xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm bãi triều nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn đợt 3 năm 2024.
Lãnh đạo TP Móng Cái  trực tiếp  chỉ đạo xử lý lấn chiếm bãi triều nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn  xã Vĩnh Trung

Thực hiện Thông báo số 1315-TB/TU ngày 11/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm tra, xác minh, xử lý tình trạng lấn chiếm bãi triều NTTS trái phép trên địa bàn Thành phố. UBND Thành phố tổ chức ra quân xử lý lấn chiếm bãi triều nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn đợt 3 bắt đầu từ ngày 16/4/2024 đến khi hoàn thành nhiệm vụ, Để đảm bảo lực lượng, quân số xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiễm bãi triều NTTS trái phép trên địa bàn thành phố. UBND thành phố Móng Cái huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị tham gia nhằm xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm bãi triều nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn. 

Xã Vạn Ninh ra quân xử lý vi phạm 

TP huy động 120 người là lực lượng của các xã, phường, đơn vị gồm lãnh đạo Công an Thành phố, BCH Quân sự Thành phố, Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường; Lãnh đạo, cán bộ phòng Kinh tế. Các xã, phường Hải Yên, Hải Sơn, Bắc Sơn, Ka Long, Hòa Lạc, Hải Xuân, Ninh Dương, Trà Cổ, Bình Ngọc, phường Trần Phú; Cán bộ, chiến sỹ Lâm trường 27ơ Cán bộ Công ty Cổ phần công trình và môi trường đô thị Thành phố: 03 người; Lãnh đạo, cán bộ Đồn Biên phòng Cảng Vạn Gia

UBND TP giao phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các xã, phường thuê phương tiện phục vụ di chuyển, chuẩn bị máy cưa, dao chặt để các lực lượng ra quân xử lý tại thực địa; Giao Đồn Biên phòng Cảng Vạn Gia bố trí từ 01-02 xuồng máy phục vụ công tác chỉ huy, điều hành việc xử lý; Giao Công ty Cổ phần công trình và môi trường đô thị Thành phố bố trí 02 loa cầm tay để phục vụ công tác chỉ huy, điều hành.

Về thời gian huy đông: Từ ngày 16/4/2024 đến khi có thông báo của UBND Thành phố. Lực lượng được huy động thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo, phân công của đồng chí Trưởng phòng Kinh tế và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của đồng chí phụ trách quản lý. 

UBND TP giao phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổng hợp lực lượng quân số, sắp xếp, chia tổ lực lượng huy động phối hợp với lực lượng của xã, phường triển khai thực hiện trên hiện trường và đảm bảo các chế độ đối với lực lượng tham gia công tác theo quy định của pháp luật./.

Trần Tương - Nguyễn Đức
Trung tâm TT và VH

Tệp đính kèm


Loading...