Tuổi trẻ Hải Đông xung kích tham gia tuyên truyền chuyển đổi số

08/11/2022 15:44
Thực hiện triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, xã Hải Đông đã xây dựng Kế hoạch số 05/KH-ĐA 06 ngày 21/10/2022 thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm các chỉ tiêu phục vụ triển khai các quy định của Luật cư trú, tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP. Với nền tảng tri thức, đổi mới sáng tạo, thanh niên giữ vai trò xung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, lực lượng Đoàn Thanh niên và Công an xã Hải Đông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tham gia hỗ trợ nhiệm vụ về chuyển đổi số, cấp CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử, Móng Cái smart cho nhân dân trên địa bàn… Qua đó, quyết tâm thực hiện tốt Đề án 06, nhanh chóng đẩy nhanh chương trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn xã Hải Đông.

Tuổi trẻ Hải Đông với phong trào tuổi trẻ xung kích tham gia tuyên truyền chuyển đổi số

Ngay từ khi Chính phủ ban hành Đề án 06, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của tỉnh, TP Móng Cái và tình hình thực tế địa phương, UBND xã Hải Đông đã tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt các giải pháp, với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu và tiến độ công tác đề ra theo đúng kế hoạch. Các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực hiện tử xã Hải Đông trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao đã thực hiện nghiêm túc và đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ. Trong đó, nòng cốt là lực lượng công an xã đã và đang tập trung, khẩn trương triển khai cấp CCCD gắn chíp và cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân và thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư.

Để bảo đảm 100% công dân trong độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn đều có CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điển tử, đồng thời thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm (đến hết ngày 31/12/2022) do Bộ Công an phát động với 5 nhiệm vụ trọng tâm: Cấp căn cước công dân (CCCD); bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; công tác tham mưu, triển khai thực hiện bảo đảm các điều kiện thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ 31/12 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ". Phát huy vai trò đổi mới, sáng tạo, thanh niên giữ vai trò xung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, thời gian qua, lực lượng đoàn thanh niên và công an xã Hải Đông đã đẩy mạnh công tác tham gia hỗ trợ nhiệm vụ về chuyển đổi số, cấp CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử, Móng Cái smart cho nhân dân trên địa bàn xã.

Lực lượng Đoàn Thanh niên và Công an xã tích cực xuống đường diễu hành tuyên tuyền đến toàn thể nhân dân nắm vững các nội dung Đề án 06/CP và chuyển đổi số

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, phải đi trước một bước để quán triệt được phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể thực hiện và thụ hưởng”, với vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, Đoàn Thanh niên xã Hải Đông đã xây dựng nội dung tuyên truyền và phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã, các trang thông tin của xã (Facebook, zalo các nhóm). Đồng thời phổ biến, quán triệt, xuống đường diễu hành tuyên tuyền đến toàn thể nhân dân nắm vững các nội dung Đề án 06/CP, tích cực thực hiện và tuyên truyền vận động nhân dân, người thân, bạn bè làm thủ tục cấp CCCD gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VNeID; đồng thờ hướng dẫn công dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại di động Smartphone và hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản ngay sau khi nhận được tin nhắn của hệ thống VNeID.

Đồng chí Phạm Thị Hương, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hải Đông cho biết: “Đây là đề án có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính và cung cấp DVC trực tuyến phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ công dân số. Đặc biệt thực hiện hiệu quả đề án sẽ tiết kiệm thời gian đi lại, công sức cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Do vậy, đoàn viên, thanh niên của xã luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc trong việc triển khai công tác liên quan đến Đề án 06/CP, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, trên các trang mạng xã hội; đặc biệt lực lượng Đoàn thanh niên và Công an xã ngoài giờ làm việc hành chính, vào các buổi tối tham gia hỗ trợ nhiệm vụ trên địa bàn… để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng VNeID, thực hiện thủ tục hành chính qua DVC trực tuyến, sử dụng CCCD gắn chip, thiết bị đọc Qrcode, chip trên thẻ CCCD thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự”.

Đoàn Thanh niên xã hướng dẫn công dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại di động Smartphone và hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản ngay sau khi nhận được tin nhắn của hệ thống VNeID.

Với quyết tâm đồng hành cùng Cấp ủy, Chính quyền xã Hải Đông trong việc thực hiện tốt Đề án 06, nhanh chóng đẩy nhanh chương trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn xã, thời gian tới Đoàn Thanh niên xã Hải Đông sẽ tiếp tục kiện toàn đội TNTN hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hỗ trợ người dân lập tài khoản và thực hiện các thủ tục hành chính. Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tải, sử dụng ứng dụng Móng Cái Smart cho từng nhóm đối tượng: học sinh, đoàn viên thanh niên, hội viên dưới 50 tuổi. Vận động đoàn viên thanh niên, cán bộ, giáo viên, đảng viên trên địa bàn thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Đoàn thanh niên là nòng cốt trong vai trò trong chuyển đổi số và ứng dụng công dân số thông minh, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ứng dụng công nghệ số cũng như phần mềm phản ánh hiện trường Móng Cái Smart đến rộng rãi nhân dân. Phát huy hiệu quả của cổng Zalo OA, Haidong.gov.vn, Facebook trong tuyên truyền thông tin.

Bên cạnh đó, xã Hải Đông sẽ tập trung cao điểm công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và biện pháp phù hợp để người dân trên địa bàn đăng ký tài khoản định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VneID và các dịch vụ công trực tuyến - những lợi ích mà Đề án 06 đem lại trong đời sống người dân, từ đó góp phần thay đổi nhận thức, đồng thuận để tham gia thực hiện và thụ hưởng lợi ích mà Đề án đem lại.

Lực lượng Đoàn thanh niên và Công an xã ngoài giờ làm việc hành chính, vào các buổi tối tham gia hỗ trợ nhiệm vụ trên địa bàn

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản bằng nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, tin rằng các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn xã Hải Đông sẽ bảo đảm hoàn thành tiến độ đặt ra trong năm 2022 và các năm tiếp theo, góp phần nhanh chóng đẩy nhanh chương trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn xã Hải Đông.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...