Ưu đãi đầu tư vào Móng Cái

25/08/2011 00:00
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 99/2009/QÐ-TTg phê duyệt Ðề án phát triển thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.
Theo đó, xây dựng thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái thành một trung tâm phát triển kinh tế của vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ và trở thành động lực phát triển mạnh của vùng đông bắc Tổ quốc; là hạt nhân của khu kinh tế mở, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo đảm vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển. Quyết định cũng nêu cụ thể nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; cơ chế, chính sách ưu đãi như: các nhà đầu tư vào thành phố khi thuê đất, mặt nước, ngoài quyền được hưởng các ưu đãi theo quy định còn được giảm giá thuê đất và mặt nước trong năm năm đầu kể từ khi dự án, công trình bắt đầu hoạt động; được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà, xưởng đã thuê hoặc mua cho nhà đầu tư khác; cán bộ có trình độ, năng lực đến Móng Cái làm việc được ưu đãi về lương, nhà ở và các phúc lợi xã hội, được giảm thuế thu nhập cá nhân...
 
Loading...