Xã Hải Xuân đổi thay diện mạo nông thôn mới nâng cao

13/04/2024 16:22
Hải Xuân là xã ven đô, có vị trí thuận lợi, giáp trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa của thành phố Móng Cái. Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, xã Hải Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần cải thiện căn bản diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành động của mỗi người dân. Năm 2023, xã Hải Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ.
Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái cùng đoàn công tác và lãnh đạo xã Hải Xuân động viên mô hình phát triển kinh tế tại xã Hải Xuân

Chương trình xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã trong những năm qua và đặc biệt năm 2023 tiếp tục đạt được nhiều kết quả: Xã đã thực hiện nâng cấp xây dựng được 1 km đường trục thôn, xây mới NVH thôn với quy mô 200 chỗ ngồi ở thôn 5 xây mới hệ thống cống thu gom xử lý nước thải khu dân cư 3km xây mới và tu bổ sửa chữa 6km kênh mương phục vụ phát triển sản xuất; xây dựng thành công 02 mô hình nuôi tôm trong nhà bạt áo dụng công nghệ cao; hỗ trợ cho 01 doanh nghiệp thực hiện quảng bá sản phẩm chủ lực, OCOP địa phương (nước mắm Dáng Phương); xây dựng đạt 20 vườn mẫu; duy trì giữ vững 3 trường chuẩn quốc gia, trong đó trường MN đạt chuẩn mức độ 2 về cơ sở vật chất; duy trì trạm chuẩn quốc gia về y tế; NTM kiểu mẫu, trồng mới 38.800 cây Chuỗi Ngọc tạo hàng rào xanh tại các thôn với độ dài khoảng 6.700m; 300 cây hoa giấy ngũ sắc; 13/13 thôn hoàn thành tuyến đường NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp”; nhân rộng mô hình thu gom, phân loại rác thải trước khi đem đi xử lý trên toàn đị bàn xã; xây dựng 13/13 thôn đạt chuẩn thôn NTM, 13/13 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hoá. Hiện nay, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu đến năm 2023 đạt trên 85 triệu đồng/người, Năm 2023, Đảng uỷ, HĐND xã đã chủ động ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và NTM nâng cao, giai đoạn 2021-2025, UBND xã đã sớm xây dựng kế hoạch và các phương án và giải pháp thực hiện có hiệu quả đối với các tiêu chí, chỉ tiêu, xã đạt 19/19 tiêu chí bằng 75/75 chỉ tiêu, qua đánh giá xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí nâng cao. 

Ra mắt mô hình thanh niên quét mã QR code

Một trong những tiêu chí quan trọng đó là xã có Quy hoạch chi tiết các khu đô thị và các điểm dân cư tỉ lệ 1/500, qua đối chiếu theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, xã Hải Xuân đạt tiêu chí về quy hoạch. Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định ≥70% theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao 2021-2025, xã Hải Xuân đạt chuẩn về giao thông.

Để đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, hàng năm xã đều thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng Phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ: “lực lượng, chỉ huy, vật tư, hậu cần tại chỗ”; Đánh giá hoạt động công tác phòng chống thiên tai xã Hải Xuân đạt 95/100 điểm, đạt so với quy định’ Năm 2023, Điện lực Móng Cái cải tạo, nâng cấp tuyến đường dây 476 cấp điện khu vực Hải Xuân, Bình Ngọc dự án KfW3 với tổng mức 3 tỷ 600 triệu đồng; Xây dựng 01 TBA Hải Xuân 5, 6, 20, 21, 24, 28 với tổng mức 5 tỷ 200 triệu đồng; Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn là 3.369/3.369 hộ, đạt tỷ lệ 100%, đạt chuẩn tiêu chí về Điện.

Đối với tiêu chí về giáo dục, hiện trên địa bàn xã Hải Xuân có 04 trường (02 Trường Mầm non, trường Tiểu học, trường THCS Hải Xuân) đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia  mức độ 1. Riêng trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2, cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học của nhà trường đều đảm bảo, trường có đầy đủ các phòng chức năng, lớp học, sân chơi, sân thể thao hoạt động ngoài trời với quy mô diện tích đảm, được đầu tư trang thiết bị đầy đủ theo quy định, xã Hải Xuân đạt chuẩn về giáo dục.

Năm 2023 số thôn đạt, giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” 13/13 thôn bằng 100%. Đối chiếu với Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao 2021-2025, xã Hải Xuân đạt chuẩn tiêu chí về Văn hoá.

Trên địa bàn xã có chợ Chiều được xã Hải Xuân đầu tư, xây dựng, cải tạo từ năm 1997, với quy mô diện tích 2.000m2, chợ cơ bản đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân đạt chuẩn tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Xã có hệ thống loa truyền thanh phát sóng tới 13/13 thôn. duy trì hoạt động tốt, Xã có 01 điểm phục vụ bưu chính, có thực hiện dịch vụ báo chí truyền thông, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; xã đã trang bị hệ thống Wifi đồng bộ, 13/13 thôn trên địa bàn đều lắp đạt mạng Wifi miễn phí. Căn cứ vào yêu cầu và các quy định của tiêu chí, qua rà soát thực trạng, xã Hải Xuấn đến nay có 2.397/2.397 số nóc nhà ở  có nhà ở đạt tiêu chuẩn nhà kiên cố theo quy định, đạt 100%, đạt chuẩn về nhà ở dân cư.

Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 85.6 triệu đồng/người/năm, xã Hải Xuân  đạt chuẩn tiêu chí về thu nhập; Theo kết quả điều tra rà soát hộ nghèo năm 2023 theo tiêu chí đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021- 2025, xã Hải Xuân không còn hộ nghèo,; Hộ cận nghèo là 02/2397 hộ, tỷ lệ 0,08%, không có hộ tái cận nghèo và không phát sinh hộ cận nghèo, hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 và đạt chuẩn tiêu chí về nghèo đa chiều. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ hiện tại của xã là 3.903/6.662 người, chiếm tỷ lệ 58,6%. 

Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội TP cùng với Khối dân vận xã Hải Xuân ra quân xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Trong cơ cấu kinh tế của xã, ngành sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ là ngành chủ lực của địa phương. Lao động làm việc trong ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu lao động của toàn xã, hiện có 5.016/6.662 lao động đạt tỉ lệ 75.3%.

Trên địa bàn xã đã hình thành và phát triển một số mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường) và đạt chuẩn về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Xã ban hành Quyết định về việc thành lập tổ cái đặt, hướng dẫn sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử và Kế hoạch triển khai các hoạt động hướng dẫn cài đặt, sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử cá nhân trên địa bản xã Hải Xuân với tổng số 8.825/9.576 người, xã đạt chuẩn về Y tế.

Đối với công tác cải cách hành chính với tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã gồm 119 thủ tục/14 lĩnh vực ngành. Hiện 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của xã được công khai và kiểm soát theo đúng quy định; 100% hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã được tiếp nhận, xử lý theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 100% thủ tục, hồ sơ hành chính liên thông được giải quyết đúng hạn; không để xảy ra khiếu nại vượt cấp và đạt chuẩn tiêu chí về hành chính công.

Hiện nay, trên địa bàn xã đang duy trì hoạt động 13 tổ hòa giải ở cơ sở với 82 hòa giải viên. Công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Hải Xuân đều đảm bảo các tiêu chí theo quy định, 100% tổ hoà giải của xã được hỗ trợ kinh phí đúng quy định của pháp luật và đạt chuẩn tiêu chí  về tiếp cận pháp luật.

Đối với tiêu chí về môi trường, 100% khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ, nuôi trồng thuỷ sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường; Tổng lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn bình quân 975.300 tấn/tháng, được thu gom xử lý theo quy định đạt 100%

Cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Hải Xuân

Chị Phạm Kim Dung - thôn 6 xã Hải Xuân chia sẻ: “Nhân dân chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ việc triển khai xây dựng nông thôn mới và hoàn thiện đáp ứng các tiêu chí lên phường, nhất là các công trình xây dựng nông thôn kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi đã cùng ủng hộ đóng góp ngày công và vốn đối ứng để làm đường hay xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, diện mạo xã luôn  sáng xanh sạch đẹp nhân dân phấn khởi, đồng thuận và chung tay xây đựng xã Hải Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và sớm lên phường trong thời gian tới.”

 
Mô hình trang trại sinh thái Nhân Đào địa chỉ hấp dẫn du khách và nhân dân trên đại ban

Trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới và các quy hoạch phân khu chức năng trên địa bàn xã đều bố trí diện tích trồng cây xanh công cộng. Đến năm 2023 đất cây xanh công cộng khoảng 68.355m2. Có phương án phù hợp để thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến khu xử lý chất thải rắn hợp vệ sinh…và đủ tiêu chí  đạt chuẩn chất lượng môi trường sống.

Xã cũng quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân: Hàng năm Ban Chỉ huy quân sự xã đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. xã Hải Xuân đạt chuẩn tiêu chí Quốc phòng và An ninh.

“Đồng chí Phạm Thanh Huyền - Bí thư Đảng bộ xã Hải Xuân cho biết: “Năm 2024 là năm cuối nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi địa phương cũng còn gặp không ít những khó khăn, thách thức. Bám sát những chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Ban chấp hành Đảng bộ xã xác định chủ đề công tác năm 2024 là: “Quản lý và thực hiện hiệu quả các Quy hoạch; Nâng cao chất lượng Tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao để hoàn thành các Tiêu chí lên phường, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra”.

Xã  Hải Xuân luôn xác định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, có tính kế thừa với sự tham gia của người dân là chủ yếu, người dân là chủ thể trực tiếp thực hiện và thụ hưởng các kết quả của Chương trình và phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu thực hiện Bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu theo kế hoạch của TP đã đề ra. Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc. xã Hải Xuân tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí, hướng tới đạt nhiệm vụ hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền xã Hải Xuân tập trung chỉ đạo quyết liệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức quán triệt Nghị quyết về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đến nhân dân, xác định vai trò chủ thể, trách nhiệm của người dân trong triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tạo được sự đồng thuận cao của toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn, sớm hoàn thành các tiêu chí lên phường góp phần xây dựng TP Móng Cái ngày càng giàu mạnh, văn minh và hiện đại./.

Trần Tương - Trần Bình
Trung tâm TT và VH
Loading...