Không yêu cầu người dân xuất trình xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến

Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Trong đó chỉ đạo các cấp không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Loading...