THÔNG TIN VĂN BẢN


Báo cáo 04/BC-UBND của UBND xã Hải Sơn: Về công tác quản lý trật tự xây dựng và kết quả thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về trật tự xây dựng từ ngày 01/01/2023, lũy kế hết ngày 31/12/2023 trên địa bàn xã
Số hiệu:
04/BC-UBND
Ngày ban hành:
08/01/2024
Ngày hiệu lực:
08/01/2024
Trích yếu:
Về công tác quản lý trật tự xây dựng và kết quả thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về trật tự xây dựng từ ngày 01/01/2023, lũy kế hết ngày 31/12/2023 trên địa bàn xã
Cơ quan ban hành:
UBND xã Hải Sơn
Người ký:
Sẻn Thị Hỷ
Văn bản đính kèm:
captcha
Loading...