THÔNG TIN VĂN BẢN


Báo cáo 03/BC-UBND của UBND xã Hải Sơn: Về việc rà soát lại bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Số hiệu:
03/BC-UBND
Ngày ban hành:
08/01/2024
Ngày hiệu lực:
08/01/2024
Trích yếu:
Về việc rà soát lại bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Cơ quan ban hành:
UBND xã Hải Sơn
Người ký:
Sẻn Thị Hỷ
Văn bản đính kèm:
captcha
Loading...