✅ Mặt trận Tổ quốc phường Hải Hoà: Một nhiệm kỳ của đoàn kết, đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động

11/03/2024 22:35
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, công tác mặt trận phường Hải Hoà đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong phường, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị Quyết Đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019- 2024 đề ra. Từ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường, mở rộng và phát huy, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với đời sống, được nhân dân đồng lòng hưởng ứng.

Ủy ban MTTQ phường đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ phường đã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức  phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI. Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; nâng cao chất lượng, hiệu quả các Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; điển hình nhất là cuộc vận động đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu” với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả... Qua đó, góp phần thúc đẩy KT - XH của địa phương ngày càng phát triển, an ninh chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Ủy ban MTTQ phường và các tổ chức thành viên đã phát huy hiệu quả vai trò chủ động, sáng tạo, phối hợp tham gia giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, bảo đảm an sinh xã hội; hỗ trợ đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Đồng thời phát động nhiều phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực. Hằng năm, MTTQ và các tổ chức thành viên đã duy trì phối hợp tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa; Tích cực ủng hộ công tác phòng chống covid - 19�. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt Cuộc vận động  "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa� gắn với �xây dựng phường văn minh� đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, toàn phường đã có 9/9 KDC được công nhận danh hiệu � KDC văn hoá��, đạt 100%; 96,2% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa�. Trong 5 năm qua, MTTQ phường và các tổ chức thành viên thực hiện nhiều mô hình, việc làm cụ thể.

Với những kết quả đạt được về mọi mặt, hoạt động của UBMTTQ phường Hải Hoà luôn được Ban thường trực UBMTTQ Thành phố, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, UBMTTQ phường và nhiều cá nhân, được UBMTTQ thành phố và Đảng uỷ, UBND phường tặng nhiều giấy khen và các danh hiệu thi đua khác.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2024- 2029, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Hoà sẽ phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động hướng mạnh về địa bàn khu dân cư; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; thực hành dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phi; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường đồng thuận xã hội, huy động tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hải Hoà nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.  

Có thể khẳng định, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, UBMTTQ phường Hải Hoà đã xây dựng được nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua, để lại dấu ấn đậm nét, đi vào chiều sâu, chất lượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Đây là những bài học kinh nghiệm quý báu, là nền tảng vững chắc để UBMTTQ phường tiếp tục tự tin vững bước trên chặng đường mới, góp phần xây dựng quê hương Hải Hoà ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và hiện đại.✅

Đặng Văn Cao
Loading...