Phường Bình Ngọc đối thoại với công dân để giải quyết đơn thư kiến nghị về đất đai

05/10/2023 11:42
Nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của dân ngay từ cơ sở. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy phường về tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động, tổ chức giải quyết đơn thư kiến nghị của nhân dân. Ngày 05/10/2023, UBND Phường Bình Ngọc tổ chức đối thoại, trả lời đơn đề nghị giúp đỡ của hộ ông Nguyễn Thế Biên và bà Nguyễn Thị Loan, thường trú tại khu 4, phường Bình Ngọc về lĩnh vực đất đai.

Tham dự buổi đối thoại có: Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND phường; UB MTTQ và các đoàn thể Chính trị - Xã hội phường Bình Ngọc; Các đồng chí Cán bộ, công chức, bán chuyên trách phường; Các ông (bà) Bí thư chi bộ, Trưởng các khu phố; Trưởng ban công tác Mặt trận các khu; đại diện gia đình ông Nguyễn Thế Biên, bà Nguyễn Thị Loan và người đại diện theo pháp luật (Ông Lương Văn Định, thường trú tại phường Hòa Lạc, Thành phố Móng Cái).

Cụ thể, hộ ông (bà) Nguyễn Thế Biên, Nguyễn Thị Loan, thường trú tại khu 4, phường Bình Ngọc gửi đơn kiến nghị về các nội dung: Đề nghị UBND phường Bình Ngọc tham mưu cho UBND thành phố Móng Cái điều chỉnh lại quy hoạch năm 2007, hủy bỏ kết luận Thanh tra, hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2016. Thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân theo quy định của pháp luật. 

Tại buổi đối thoại, với tinh thần cởi mở, thắng thắn, dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã làm rõ từng nội dung cụ thể theo đề nghị giúp đỡ của hộ dân. Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu liên quan, và căn cứ các quy định của Pháp luật. Đồng chí Nguyễn Hùng Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, chủ trì hội nghị đã làm rõ các nội dung kiến nghị của hộ dân, thông tin, tuyên truyền giải thích các quy định của Pháp luật để hộ gia đình hiểu, chấp hành các quy định; đồng thời đối với các nội dụng kiến nghị của hộ dân thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương cũng được giao cho công chức Địa chính – Xây dựng tham mưu, báo cáo để giải quyết, những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên được tiếp nhận, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Người đại diện theo pháp luật (Ông Lương Văn Định, thường trú tại phường Hòa Lạc)

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường tiếp tục quan tâm, cử cán bộ phối hợp, tham gia giám sát, phản biện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân. Các khu phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nhân dân biết, chấp hành các quy định của Pháp luật, kiến nghị, phản ánh (nếu có) đúng quy định của pháp luật, tránh đơn thư vượt cấp, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Hùng Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường làm rõ các nội dung kiến nghị của hộ dân, thông tin, tuyên truyền giải thích các quy định của pháp luật 

Có thể thấy, công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn phường Bình Ngọc thời gian qua đã từng bước đi vào nền nếp. Bí thư Đảng ủy đã chú trọng chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; đồng thời ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương. Các đơn thư kiến nghị, phản ánh của dân được lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng”./.

Đoàn Thị Thu
Loading...