06/06 khu phố trên địa bàn Phường Ka Long hoàn thành bầu trưởng khu từ 09h00 sáng ngày 5/6/2022

05/06/2022 22:43
Đến 09h00 sáng ngày 5/6/2022, cả 6/6 khu phố trên địa bàn phường Ka Long đã hoàn thành công tác bầu cử Trưởng khu với số tán thành đạt cao nhất.
Các Đại biểu cử tri dự lễ chào cờ, khai mạc cuộc bầu cử Trưởng khu

Ngay từ hơn 07h00’ sáng ngày 05/6/202, đông đảo cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn 6 khu phố ở phường Ka Long đã có mặt tại Nhà văn hóa khu phố để thực hiện các nghi lễ khai mạc và tiến hành biểu quyết bầu Trưởng khu với tinh thần rất phấn khởi

Trước thời gian khai mạc quy định chung lúc 08h00’, các khu phố đều tổ chức chương trình văn nghệ tạo không khi vui tươi, phấn khởi trong ngày bầu cử. 5/6 đồng chí Trưởng khu được bầu lần này đều tái cử với số biểu quyết tán thành ở mức rất cao (100% cử tri đến bầu cử có mặt khi biểu quyết đồng ý và đạt trên 90% tổng số cử tri trong danh sách). Tổng số cử tri được niêm yết trên địa bàn phường là 1.325 cử tri đại diện hộ gia đình; có 1.245 cử tri tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 93,96% tổng số cử tri toàn phường.

100% cử tri đến bầu cử có mặt khi biểu quyết đồng ý và đạt trên 90% tổng số cử tri trong danh sách
100% cử tri đến bầu cử có mặt khi biểu quyết đồng ý và đạt trên 90% tổng số cử tri trong danh sách
100% cử tri đến bầu cử có mặt khi biểu quyết đồng ý và đạt trên 90% tổng số cử tri trong danh sách
100% cử tri đến bầu cử có mặt khi biểu quyết đồng ý và đạt trên 90% tổng số cử tri trong danh sách
100% cử tri đến bầu cử có mặt khi biểu quyết đồng ý và đạt trên 90% tổng số cử tri trong danh sách
100% cử tri đến bầu cử có mặt khi biểu quyết đồng ý và đạt trên 90% tổng số cử tri trong danh sách
100% cử tri đến bầu cử có mặt khi biểu quyết đồng ý và đạt trên 90% tổng số cử tri trong danh sách
100% cử tri đến bầu cử có mặt khi biểu quyết đồng ý và đạt trên 90% tổng số cử tri trong danh sách
100% cử tri đến bầu cử có mặt khi biểu quyết đồng ý và đạt trên 90% tổng số cử tri trong danh sách


 

Đây chính là những người xứng đáng nhất đại diện cho nhân dân trong khu phố để tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Ka Long Lê Văn Vĩnh chúc mừng đồng chí Lưu Xuân Thủy, Trưởng khu phố 3 tái cử


 

Đồng chí Đỗ Bích Hoàn - PCT HĐND phường tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Hà, trưởng khu phố 6 tái đắc cử
Đ/c Vi Văn Quảng - PCT UBND phường tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Xuân trúng cử trưởng khu phố 4
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch - PCT UBND phường tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Trọng Bình, trưởng khu phố 1 tái đắc cử
Đồng chí Dương Công Binh - Phó Bie thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Hữu Quát tái đắc cử trưởng khu phố 5
Đồng chí Phan Thế Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Dương tái đắc cử trưởng khu phố 2


 

Sự thành công của cuộc bầu cử Trưởng khu phố trên địa bàn là sự phản ánh công tác chuẩn bị hết sức chu đáo của Ban Chỉ đạo bầu cử phường Ka Long và tinh thần nhất trí, đồng thuận của cử tri, nhân dân, phản ánh hiệu quả của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; lắng nghe, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện tốt nhất để phục vụ bầu cử. Đặc biệt, trước đó, công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự được các khu phố trên địa bàn phường Ka Long thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; lựa chọn ra những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở để giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh trưởng khu, đồng thời là nhân sự để bầu bí thư chi bộ tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Thu Hằng - Trung tâm TT&VH
Phường Ka Long
Loading...