Dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái (đoạn đi qua TP Móng Cái):

118 hộ dân và 01 tổ chức cam kết bàn giao mặt bằng

12/04/2018 14:10
Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có ý nghĩa quan trọng mang tính chiến lược đối với sự phát triển của TP Móng Cái nói riêng và của tỉnh nói chung. Xác định công tác giải phóng mặt bằng là điều kiện quan trọng đảm bảo tiến độ thi công của dự án, thời gian qua, TP Móng Cái đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ.

 

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Văn Kinh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Xuân Điệp và phòng ban liên quan kiểm tra công tác GPMB trên địa bàn

Chính thức ra quân triển khai thực hiện công tác GPMB từ ngày 10/3/2018, Dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đoạn đi qua TP Móng Cái có 641 (631 hộ dân, 10 tổ chức) bị ảnh hưởng cùng với khối lượng tài sản, các công trình hạ tầng kỹ thuật có tính chất phức tạp như: Điện cao thế, cáp viễn thông, hệ thống kênh tưới tiêu...

Trước những khó khăn trên, TP Móng Cái đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để đảm bảo công tác GPMB đúng tiến độ. Cấp uỷ, chính quyền Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bám sát các quy định để xây dựng kế hoạch chi tiết GPMB; MTTQ, các đoàn thể trên địa bàn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước. Cùng với đó, các xã, phường, cơ quan chuyên môn nhanh chóng thành lập các tổ công tác, hội đồng xét duyệt; phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức họp dân, công khai dự án, chính sách bồi thường; kịp thời giải quyết các thắc mắc, kiến nghị nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án…

Xã Hải Xuân tích cực tuyên truyền vận động và đã có 32 hộ dân có đất nông nghiệp cam kết bàn giao mặt bằng

Đến ngày 11/4, công tác GPMB đối với Dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Đã có 118 hộ dân và 01 tổ chức thống nhất ký biên bản bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 49,31 ha (Trong đó: Xã Hải Đông 02 hộ đất nông nghiệp, diện tích: 6,84 ha; Xã Hải Xuân 32 hộ đất nông nghiệp, diện tích 1,8 ha, đất ở 0,04 ha; Phường Hải Yên 38 hộ đất nông nghiệp, diện tích: 9,14 ha; Xã Hải Tiến 46 hộ đất nông nghiệp, diện tích 3,49 ha; Ban Quản lý rừng phòng hộ 28 ha đất rừng phòng hộ); Các xã, phường đã lập hoàn thiện xong 473/641 Bản chứng nhận nhà đất; Đã di chuyển được 66/164 ngôi mộ, hiện các xã, phường đang tích cực đôn đốc, phối hợp với các hộ dân để thực hiện di chuyển mồ mả ra khỏi ranh giới GPMB Dự án, dự kiến xong trong tháng 3 Âm lịch.

Tổng thể GPMB Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đoạn đi qua địa phận thành phố Móng Cái có chiều dài tuyến 23,89 km; đi qua địa bàn 6 xã, phường: Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, Hải Yên, Ninh Dương, Hải Xuân với 641 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị toàn thành phố và sự đồng thuận của nhân dân tin tưởng công tác GPMB dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sẽ hoàn thành xong trước tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...