121.197ha - Là diện tích tự nhiên của Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái

22/08/2022 09:20
baoquangninh.com.vn
Loading...