4/4 Chi bộ khu phố phường Hòa Lạc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

04/07/2022 09:00
Hòa chung không khí Đại hội đồng loạt 100 Chi bộ Thôn, khu trên địa bàn thành phố Móng Cái, sáng ngày 3/7, 4/4 Chi bộ khu phố trên địa bàn phường Hòa Lạc đã đồng loạt tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Quang cảnh tại Đại hội các Chi bộ khu phố
Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái tới dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội 

Tại Đại hội các Chi bộ đã thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022, Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Trong 02 năm thực hiện nghị quyết của chi bộ, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ phường, các Chi bộ khu phố đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Báo cáo cũng đã chỉ ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp khắc phục; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những nguyên nhân chủ quan và khách quan trong đó có tác động ảnh hưởng tiêu cực của Đại dịch COVID-19 đến hoạt động của các Chi bộ.

Các tham luận tại Đại hội đã bổ sung, làm sâu sắc thêm các nội dung của báo cáo chính trị thông qua các chuyên đề cụ thể, thiết thực, ý nghĩa góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại khu phố.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022 vừa qua, 4/4 Chi bộ khu phố đã phát huy tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới” xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển KT - XH, giữ vững QP - AN, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Trong đó, phát huy vai trò, vị trí hạt nhân chính trị ở khu dân cư, là cầu nối giữa Đảng và nhân dân; lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ do Đảng ủy phường giao và các công việc của cộng đồng dân cư tại khu phố; đồng thời, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu và có thực chất gắn với thực hiện tốt việc “Nêu gương” của cán bộ, đảng viên; đổi mới hiệu quả nội dung, phương thức tổ chức triển khai học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; 

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được tăng cường, dân chủ được phát huy; Ban công tác Mặt trận đã có nhiều đổi mới trong công tác tập hợp, đoàn kết Nhân dân; bám sát cơ sở, phát huy tốt vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín. Phối hợp tốt với các cấp, các ngành trong việc vận động Nhân dân khu phố thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đại hội tiến hành bầu Ban chi ủy, bầu trực tiếp Bí thư 

Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ, Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ; trong đó bầu trực tiếp Bí thư Chi bộ tại Đại hội theo tinh thần “Dân tin – Đảng cử”; Đại hội đã được tổ chức thành công với kết quả 4/4 đồng chí Bí thư Chi bộ đều tiếp tục tái cử với số phiếu tuyệt đối, đạt tỷ lệ đồng thuận, nhất trí 100%./.

Nguyễn Thị Thu Uyên
Loading...