Banner trang chủ

8 thông tin buộc doanh nghiệp nhà nước phải công khai

Nhằm minh bạch hóa thông tin, tránh những gian lận và thất thoát nguồn lực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất 8 thông tin mà doanh nghiệp nhà nước cần phải công khai trong dự thảo về Nghị định công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

 8 thông tin buộc doanh nghiệp nhà nước phải công khai

Minh bạch hóa thông tin, tránh những gian lận và thất thoát nguồn lực. Nguồn: internet

Theo Dự thảo, các thông tin mà doanh nghiệp nhà nước cần phải công bố, đó là: Chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp; Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ công ích (nếu có) hàng năm của doanh nghiệp; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư hàng năm của doanh nghiệp; Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và kết quả thực hiện; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp; Chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

Thông tin công bố phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật. Việc công bố thông tin phải do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Trong đó, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố. Trường hợp thực hiện công bố thông tin thông qua người được ủy quyền công bố thông tin, doanh nghiệp phải gửi thông báo ủy quyền thực hiện công bố thông tin tới người đại diện chủ sở hữu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Người được ủy quyền công bố thông tin phải là người có thẩm quyền ký, đóng dấu theo quy định nội bộ của doanh nghiệp.

Nếu người quản lý doanh nghiệp nhà nước vi phạm các quy định, như: không nộp, nộp không đầy đủ, không đúng hạn các nội dung công bố thông tin theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, của đại diện chủ sở hữu nhà nước thì sẽ bị khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc...

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định, chậm công bố thông tin đến 20 ngày làm việc, thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm công khai danh sách các doanh nghiệp này trên địa chỉ http://www.business.gov.vn và thông báo cho đại diện chủ sở hữu nhà nước biết để đôn đốc, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định, chậm công bố thông tin đến 40 ngày làm việc, thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập danh sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thanh tra chính phủ xem xét thanh, kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp trên.

Tin cùng chuyên mục

Thành phố Móng Cái kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam

Thành phố Móng Cái kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam


Móng Cái đồng hành cùng doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19

Móng Cái đồng hành cùng doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19


TP Móng Cái tham gia ý kiến vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu KKCK Móng Cái đến năm 2040

TP Móng Cái tham gia ý kiến vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu KKCK Móng Cái đến năm 2040


Cuộc thi Master Chef Trà Cổ 2020

Cuộc thi Master Chef Trà Cổ 2020Danh sách 49 doanh nghiệp tại Quảng Ninh được thí điểm tạm nhập hàng hóa qua Cửa khẩu Ka Long

Danh sách 49 doanh nghiệp tại Quảng Ninh được thí điểm tạm nhập hàng hóa qua Cửa khẩu Ka Long


Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Vân Đồn - Móng Cái


NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 27/12/2015

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 27/12/2015


Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050


Ban hành Nghị định Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Ban hành Nghị định Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp


Hết cửa lách luật về điều kiện kinh doanh

Hết cửa lách luật về điều kiện kinh doanh


Cần tiếp tục cải tiến thủ tục nộp thuế XNK

Cần tiếp tục cải tiến thủ tục nộp thuế XNK


Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao


Quy định mới với hóa đơn, chứng từ hàng nhập khẩu

Quy định mới với hóa đơn, chứng từ hàng nhập khẩu


Ưu đãi Dự án sản xuất vi mạch

Ưu đãi Dự án sản xuất vi mạch