Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế

An toàn vệ sinh thực phẩm

4

 

Loading...