Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Móng Cái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bài phát biểu của đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái

08/06/2024 12:22
Trong 2 ngày 7 và 8/6, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Móng Cái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã long trọng tổ chức và thực hiện tốt các nội dung chương trình đại hội đề ra. Tại đại hội, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo tại đại hội, Mongcai.gov.vn xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn toàn văn nội dung bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy Móng Cái.
Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái  phát biểu chỉ đạo đại hội

Kính thưa:

               - Đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban  Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

                 -  Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

                 - Kính thưa các vị đại biểu! 

                - Thưa toàn thể Đại hội!

Trong không khí vui mừng, phấn khởi cả nước chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, hướng tới kỷ niệm 76 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024), tôi rất vui mừng, vinh dự và tự hào được dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Móng Cái lần thứ 18, nhiệm kỳ 2024 – 2029, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là ngày hội lớn của Nhân dân các dân tộc Thành phố.  

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh và đại biểu dự Đại hội. Chúc các đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng của đảng ta. Ngày 08/12/1956, trong bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa 2, Trường Đại học nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”, Bác căn dặn: “Đoàn kết làm ra sức mạnh”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công’’.

Khắc ghi lời dạy của Người, phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, truyền thống cách mạng thành phố Móng Cái 03 lần anh hùng; trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã bám sát các chương trình, nội dung công tác của Ủy ban MTTQ Tỉnh, chỉ đạo của Thành ủy; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động đi vào chiều sâu, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tạo chuyển biến sâu sắc, sức mạnh tổng hợp thực hiện đạt kết quả toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 đã đề ra, nổi bật là:

MTTQ các cấp làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, nhiệm vụ chính trị Thành phố; là trung tâm, hạt nhân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, xây dựng văn hóa đặc sắc con người Móng Cái; đã huy động 26 tỷ đồng, 18.300 ngày công lao động, hiến trên 21.000 m2 đất để chỉnh trang, xây dựng cảnh quan Thành phố, vận động trên 24 tỷ đồng chăm lo an sinh, xã hội, sửa chữa, xây mới 117 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thực hiện hiệu quả, thực chất chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; chủ động tham gia hoạt động giám sát phản biện xã hội, đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền Thành phố “của dân, do dân và vì dân”, là cầu nối giữa đảng với Nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò chủ thể, nhân tố trung tâm của Nhân dân; đi đầu thực hiện mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, khẳng định được vai trò, vị trí trung tâm trong hệ thống chính trị.

Hoạt động của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ qua đã góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững (tăng trưởng bình quân đạt 15%/năm); văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được chăm lo, nâng cao; diện mạo nông thôn, đô thị có sự thay đổi lớn, khang trang hơn, sạch đẹp hơn; GRDP bình quân đầu người đạt 9.400 USD, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng/năm (tăng gấp 2,4 lần so với năm 2015); hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn Thành phố không còn hộ nghèo; quốc phòng, an ninh được giữ vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển; tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để Thành phố phấn đấu trở thành đô thị loại I trước năm 2030.

Có thể khẳng định, những kết quả công tác của MTTQ các cấp Thành phố rất đáng trân trọng, tự hào, là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, trong đó MTTQ là hạt nhân và sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những thành tích của MTTQ các cấp và toàn thể Nhân dân trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa Đại hội!

Tôi tán thành, đánh giá cao thái độ nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm những mặt hạn chế, khuyết điểm, tồn tại như báo cáo chính trị đã chỉ rõ, nhất là về chất lượng tổ chức cơ sở, chất lượng cán bộ, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; vai trò của MTTQ các cấp trong công tác giám sát, phản biện xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân chưa có chiều sâu. Đây là những vấn đề không chỉ trách nhiệm của MTTQ mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị Thành phố trong công tác phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo. Tôi đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận, phân tích kỹ, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để sớm khắc phục những hạn chế và có giải pháp cụ thể, mạnh mẽ, quyết liệt, đạt hiệu quả cao trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa Đại hội!

Trong những năm tới, Thành phố có nhiều thuận lợi, hội tụ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để phát triển bứt phá: Móng Cái được xác định có vị trí vị chiến lược về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại; các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố sẽ phát huy hiệu quả; sự đồng hành, vào cuộc đồng bộ, đồng thuận, đồng lòng của toàn thể Nhân dân; sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương, của Tỉnh đối với Thành phố; tình hình biên giới ổn định, cửa khẩu thông thương; niềm tin chiến lược, tinh thần đoàn kết, hữu nghị của đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đông Hưng, khu Phòng Thành, dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) được phát huy mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, đó là: diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, các yếu tố nội tại bất cập, khó khăn (về đất đai, quy hoạch, GPMB, xây dựng…) chưa được giải quyết dứt điểm, yếu tố an ninh phi truyền thống tiềm ẩn phức tạp; đặc biệt là giữa yêu cầu thực tiễn để phát triển nhanh, nhu cầu đầu tư lớn trong khi nguồn lực của Thành phố còn hạn hẹp; giữa yêu cầu nhiệm vụ cao với thực trạng đội ngũ cán bộ vừa thiếu và yếu, chưa đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới; giữa yêu cầu mở rộng hội nhập quốc tế; hợp tác, hữu nghị, phát triển kinh tế -xã hội vùng biên giới với giữ vững ổn định, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ; giữa phát triển nhanh với thu hẹp khoảng cách, chênh lệch giàu, nghèo khu vực trung tâm và vùng núi, biên giới, hải đảo.

Tôi tán thành với phương hướng, mục tiêu, 03 nhiệm vụ đột phá, 10 chỉ tiêu chủ yếu, 06 nội dung chương trình hành động và các giải pháp trọng tâm đã nêu trong báo cáo. Tôi nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định. 

Một là, MTTQ Thành phố tiếp tục tìm tòi, sáng tạo nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt nguyên tắc hiệp thương dân chủ, đảm bảo mối quan hệ Đảng vừa là thành viên, vừa là hạt nhân lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mối quan hệ phối hợp với các cơ quan nhà nước và vai trò chủ trì hiệp thương trong phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, “MTTQ Thành phố như một Nhạc trưởng để cho dàn nhạc phối hợp với nhau một cách hài hòa, tạo nên một giai điệu thống nhất”; MTTQ tiếp nhận chủ trương sớm nhất, tạo sự đồng thuận cao nhất, xong cũng là nơi chuyển tải chủ trương đó đến với Nhân dân nhanh nhất, do vậy mọi hoạt động của MTTQ cần hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, sâu sát, thiết thực, chọn việc trọng tâm, nhất là phát huy những thế mạnh, giá trị khác biệt của mảnh đất, con người địa đầu Đông bắc Tổ quốc; quyết tâm, kiên trì, làm việc hiệu quả, rõ mô hình như lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Hoạt động của Mặt trận nên nhắm vào điểm chính để tránh khỏi việc gì cũng làm, nhưng ít việc làm chu đáo". Tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân, đặt Nhân dân ở vị trí, vai trò trung tâm; thực hiện nghiêm Luật dân chủ ở cơ sở theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Hai là, Cán bộ MTTQ có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, do vậy phải luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, nhất là cấp cơ sở, thôn, khu, cán bộ trẻ có trình độ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiếu số, cán bộ giỏi công tác vận động nhân dân, các chức sắc chức việc, người có uy tín trong cộng đồng; cần nâng cao năng lực, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tư duy, nhận thức nhạy bén, có tố chất, phải cùng với cấp ủy, chính quyền luôn trăn trở, hành động quyết liệt, sáng tạo trước nhiệm vụ chính trị của Thành phố, được “dân tin, dân học tập, dân làm theo”, làm cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực sự vừa là chỗ dựa tinh thần vững chắc, gắn bó máu thịt với Nhân dân, vừa là nơi Nhân dân gửi gắm niềm tin, vừa là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. 

Ba là, Phát huy vai trò chủ thể, trung tâm, sáng tạo của Nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là vận động thực hiện công tác GPMB, tạo mặt bằng sạch, thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, liên thông, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển đột phá; tham gia có chiều sâu chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển sản phẩm ocop và chiến lược “ba con, hai cây, một điểm đến”; tham gia bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch; đảm bảo phúc lợi, an sinh xã hội gắn với triển khai hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia (về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và giảm nghèo bền vững); sáp nhập phường Hoà Lạc và Trần Phú; nâng cấp các xã Hải Xuân, Hải Tiến, Hải Đông lên phường.

Bốn là, Chủ động tham gia có chiều sâu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng văn hóa trong đảng bộ, xây dựng chính quyền vững mạnh “kiến tạo, liêm chính, vì Nhân dân phục vụ”, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; lập thành tích chào mừng và phối hợp chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ 25 (nhiệm kỳ 2025-2030), Cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2026-2031). Duy trì, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện mô hình Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm, vấn đề bất cập, cản trở sự phát triển chung; giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong Nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Năm là, Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh tinh thần “3 đoàn kết” (đoàn kết, thống nhất trong đảng, chính quyền; đoàn kết trong Nhân dân; đoàn kết giữa quân và dân); lan tỏa mạnh mẽ khát vọng đổi mới, phát triển, cả hệ thống chính trị “chỉ một ý chí - một tiếng nói - một hành động chung vì Nhân dân, vì sự phát triển của Thành phố”. Phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại; tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, không để kẻ xấu lợi dụng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, kiên trì thực hiện phương châm 5 an “an ninh, an toàn, an sinh, an cư, an dân”; giữ ổn định tình hình khu vực biên giới, phục vụ cho sự phát triển của Thành phố.

Sáu là: Lấy văn hóa con người Móng Cái là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực, nội lực quan trọng để phát triển bền vững, là “vũ khí sắc bén” để hội nhập quốc tế; lấy người dân Móng Cái là “cột mốc sống” giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong hoạt động đối ngoại, xây dựng tinh thần đoàn kết quốc tế, vì hòa bình; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc tế, duy trì gặp mặt truyền thống, hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT đặc sắc, nhân rộng các mô hình kết nghĩa giữa các tổ chức tương đồng thành phố Móng Cái với thành phố Đông Hưng, khu Phòng Thành (Trung Quốc), chuyển quan hệ hợp tác từ “hiểu biết” sang “tin cậy”, khẳng định niềm tin chiến lược, “hợp tác thực chất, chiều sâu, cùng có lợi”, hướng tới tiêu chí “hạnh phúc” của Nhân dân hai bên biên giới; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Kính thưa Đại hội!

Nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là lựa chọn để hiệp thương cử ra các cán bộ xứng đáng vào Ủy ban MTTQ Thành phố, có tư duy đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đủ khả năng tổ chức, lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội, đó phải là những người đảm bảo các tiêu chuẩn về công tác cán bộ, có tinh thần đoàn kết, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu quê hương, đất nước, “Dĩ công vi thượng”, có trách nhiệm cao, tâm huyết, nhiệt tình với công tác, khát khao cống hiến. Đại hội lựa chọn các đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thành phố để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII.

Tại diễn đàn Đại hội này, thay mặt đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc Thành phố, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp sâu sát của Ủy ban MTTQ Tỉnh; ghi nhận, cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các lực lượng đã quan tâm, phối hợp thực hiện hiệu qủa các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc. Mong muốn thời gian tới, tiếp tục đón nhận sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tặng Đại hội bức trướng và tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ  “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa khát vọng, xây dựng thành phố Móng Cái giàu đẹp, văn minh, hiện đại” và lẵng hoa tươi thắm thể hiện tình cảm, gửi gắm niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân với Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Chúc các vị đại biểu và toàn thể Đại hội sức khoẻ, hạnh phúc, thành công!

Xin trân trọng cảm ơn! 

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...