Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH Thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2022

25/01/2022 22:55
Ngày 25/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) thành phố Móng Cái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố chủ trì.

 

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố chủ trì

Năm 2021, Ban đại diện HĐQT ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố đã bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; nghị quyết các cuộc họp để chỉ đạo các thành viên Ban đại diện cấp xã triển khai nhiệm vụ có hiệu quả.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thành phố đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, thực hiện tốt hoạt động giao dịch xã, công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, hoàn thành 100% KH huy động vốn, 100% KH tín dụng, kiểm soát được nợ quá hạn phát sinh. Chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách tại cấp xã, hoạt động giao dịch xã, hoạt động tổ TK&VV được nâng lên.

Trong năm NHCSXH thành phố Móng Cái được NHCSXH Quảng Ninh giao tăng trưởng trên 50 tỷ đồng cho 3 chương trình tín dụng. Doanh số cho vay đạt trên 125 tỷ đồng, bằng 137,42% so năm 2020 với 2.845 lượt khách hàng được vay vốn, tập trung chủ yếu vào chương trình giải quyết việc làm, chương trình cho vay hộ nước sạch và vệ sinh môi trường, nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, doanh số thu nợ đạt gần 121 tỷ đồng, bằng 109% năm 2020. Tổng dư nợ 9 chương trình tín dụng đạt trên 255 tỷ đồng với 5.505 khách hàng vay vốn, tăng 1,8% so với năm 2020, hoàn thành 100% kế hoạch.

Hiện Thành phố có 159 tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) hàng tháng thực hiện giao dịch với Ngân hàng. Tại các điểm giao dịch đã treo đầy đủ biển hiệu, bảng thông tin công khai chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, quy trình, thủ tục cho vay của NHCSXH, hòm thư góp ý, công khai dư nợ và tiền gửi tiết kiệm của hộ vay được treo ở nơi dễ quan sát. Các tổ chấp hành tốt việc trực giao dịch xã, phường theo đúng thời gian và lịch trực cố định; thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ, phục vụ tốt nhân dân trên địa bàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Qua đó tạo thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận tín dụng chính sách của Chính phủ, tiết giảm chi phí, thực hiện quy chế dân chủ, công khai và tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực thi tín dụng chính sách xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 17 xã, phường trên địa bàn Thành phố, đồng thời phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giúp 5.505 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kế toán - ngân quỹ triển khai có hiệu quả. Mỗi thành viên được phân công kiểm tra giám sát 1 xã, phường. Đến 31/12/2021, đã thực hiện kiểm tra giám sát được 17/17 xã, phường; 20 tổ TK&VV, 88 hộ vay, với  9/9 thành viên Ban đại diện HĐQT là lãnh đạo phòng ban chuyên môn thực hiện kiểm tra đạt 100% kế hoạch năm. Các thành viên Ban đại diện HĐQT là Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện kiểm tra được 17/17 xã, phường; 43 tổ TK&VV; 215 hộ vay, đạt 100% kế hoạch năm…

Đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thành phố xác định các nhiệm vụ chung, đó là: Thực hiện tốt quy chế hoạt động, duy trì đầy đủ các phiên họp định kỳ, ban hành Nghị quyết, kết luận chỉ đạo thực hiện. Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT, chỉ đạo của Thành  ủy, HĐND, UBND Thành phố liên quan đến tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Tham mưu UBND Thành phố tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng chính sách; Ban hành các quyết định kiện toàn thành viên Ban đại diện khi có sự thay đổi về nhân sự. Xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban đại diện năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo thu hồi nợ xấu và rà soát các hộ bỏ trốn khỏi địa phương để đôn đốc thu hồi và làm hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro. Chỉ đạo công tác đối chiếu và phân tích nợ hoàn thành theo kế hoạch đã xây dựng…

Trụ sở mới của phòng Giao dịch TP Móng Cái, chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế tồn tại, qua đó nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trong năm 2022./.

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...