Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Móng Cái kiểm tra giám sát kết quả triển khai tín dụng chính sách xã hội tại Phường Trần Phú năm 2023 và đến tháng 4/2024.

09/05/2024 13:42
Thực hiện Chương trình số 52/CTr-KTBĐD ngày 07/02/2024 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Móng Cái về việc kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thành phố Móng Cái. Chiều ngày 07/5/2024, đoàn kiểm tra giám sát của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Móng Cái do đồng chí Nguyễn Thế Vinh - Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn Móng Cái làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đoàn đã kiểm tra giám sát kết quả triển khai tín dụng chính sách xã hội tại Phường Trần Phú năm 2023 và đến tháng 4/2024. Dự làm việc cùng với đoàn có đồng chí Bùi Trung Dũng - Quyền Chủ tịch UBND Phường cùng các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo Phường và các Tổ vay vốn, tiết kiệm.

Description: D:\01 -VĂN BẢN BAN HÀNH- BTD\Năm 2024-BTD\20- BÀI TUYÊN TRUYỀN\z5418116195688_57c2e6ab5a4f27f0ce1f66631389918f.jpg

Quang cảnh buổi làm việc

Trong những năm qua số hộ có nhu cầu vay vốn và các đối tượng chính sách trên địa bàn Phường đã sử dụng vốn có hiệu quả, đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ có năng suất cao, góp phần phát triển kinh tế trong nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội thực sự là một chính sách có hiệu quả trong việc thực hiện chính sách tạo việc ra công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, hướng tới thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, đa chiều. UBND Phường đã triển khai tốt chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo nghị định 100 và nguồn vốn Giải quyết việc làm đạt kết quả cao, qua đó giúp cho người dân có nhà ở, có việc làm ổn định. Tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn thực tế đạt 100%, tỷ lệ thu lãi đạt 100%. Không có tình trạng nợ quá hạn và nợ khoanh.

Đoàn đã đi kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được của Phường Trần Phú trong thời gian qua, đồng thời đoàn đề nghị Cấp ủy Đảng, chính quyền Phường Trần Phú cần quan tâm, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chế độ chính sách của Nhà nước để Nhân dân hiểu và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện việc hoàn trả lãi, gốc đúng quy định, với nhiều hình thức như: Qua hệ thống loa truyền thanh, trên các trang mạng xã hội facebook, zalo, các hội nghị tại Phường và khu phố...; quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV, thực hiện tốt việc bình xét, xác nhận đối tượng, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả nguồn vay và duy trì chế độ sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đảm bảo hồ sơ khoa học, đôn đốc thu nợ, thu lãi.

Đoàn đã đi kiểm tra nguồn vốn vay tại các hộ kinh doanh trên địa bàn bàn. Kết quả cho thấy các hộ đã sử dụng vốn vay đúng mục đích. Qua đó đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân vay vốn với mong muốn được tăng thêm nguồn vốn vay trong thời gian tới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Phường nói riêng và Thành phố nói chung./.

Nguyễn Trung Hiếu
Loading...