Ban điều hành quỹ Hỗ trợ nông dân TP Móng Cái: Giải ngân dự án nuôi hà dây tại phường Trà Cổ.

26/01/2022 17:45
Được sự ủy quyền của Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Tỉnh Quảng Ninh, Ban điều hành quỹ Hỗ trợ Nông dân TP Móng Cái vừa giải ngân dự án nuôi hà dây đảm bảo an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường tại phường Trà Cổ.

Giải ngân dự án nuôi hà dây

Dự án nuôi hà dây đảm bảo an toàn thực phẩm thân thiện với môi trường của chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi hà dây thuộc Hội nông dân phường Trà Cổ đã được Quỹ Hỗ trợ nông dân Tỉnh Quảng Ninh thẩm định và hỗ trợ cho vay vốn sản xuất với mức vay từ 60 đến 100 triệu đồng/ hộ trong thời hạn 24 tháng, tổng số vốn vay là 1 tỉ đồng.

Được biết, tháng 9/2021, Hội Nông dân phường Trà Cổ đã thành lập và ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp Nuôi hà dây với 20 hội viên nhằm thu hút các hộ nông dân cùng ngành nghề sản xuất kinh doanh sinh hoạt chung trong một tổ chức nghề nghiệp nhằm giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong nuôi hà dây. Chi hội được thành lập cũng là một điểm mới, sáng tạo của Hội Nông dân phường Trà Cổ.

Sau thời gian thành lập, chi hội đã có những hoạt động như tổ chức các buổi gặpm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng tìm đầu ra tiêu thụ cho sản phẩm sau khi thu hoạch, đề xuất xây dựng các dự án, mô hình…nhằm phát triển sản xuất đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân.

Chi hội nuôi  hà dây Hội nông dân phường Trà Cổ

Đồng chí Nguyễn Thị Lam Đăng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Móng Cái được sự ủy quyền của Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ ND Tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp trao số tiền hỗ trợ vốn vay cho 12 hộ sản xuất kinh doanh của Chi hội; Đồng thời, quán triệt, phổ biến các nội dung liên quan đến quy định, quản lý sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân và gửi gắm niềm tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ nông dân sẽ đem lại hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tại buổi giải ngân, các hộ vay vốn đã cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả trả nợ đầy đủ, đúng kỳ hạn, có trách nhiệm trong việc thực hiện thành công dự án nuôi trồng hà dây đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...