Ban KT - XH HĐND TP thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 kỳ họp chuyên đề

24/11/2023 22:35
Ngày 24/11, thực hiện chương trình công tác của HĐND TP, Ban KT - XH HĐND TP đã thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 kỳ họp chuyên đề để Quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND TP khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Hậu - Trưởng Ban KT - XH HĐND TP chủ trì hội nghị; đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố tới dự.
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu ý kiến
Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu ý kiến
Đơn vị tư vấn trình bày báo cáo và Ban KT - XH thẩm tra các nội dung tại hội nghị

Hội nghị đã nghe đơn vị tư vấn và các phòng ban chức năng cho ý kiến về tờ trình của UBND TP về việc lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn TP Móng Cái. Theo đó, Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Móng Cái đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 789/QĐ/UBND; Đến tháng 2/2023, Quy hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt và UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 439/QĐ - UBND về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch của Tỉnh. Theo thông báo số 6401/TB-TNMT-QHKH của Hội đồng thẩm định UBND tỉnh, Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của TP Móng Cái cơ bản đã tổng hợp được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực, tổ chức, cá nhân trên địa bàn và căn cứ theo chỉ tiêu đã được phân bổ của UBND tỉnh làm cơ sở để lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng cho từng mục đích cụ thể, cân đối nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực; cơ bản phù hợp với quy hoạch tổng thể, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trên cơ sở rà soát bổ sung thêm các công trình dự án đã được phê duyệt chủ trương, quy hoạch cũng như được HĐND Tỉnh thông qua; các dự án nằm trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh và rà soát theo ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định nhằm đảm bảo tính khả thi cao trong thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. 

Để trình UBND tỉnh phê duyệt nội dung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn, Ban KT - XH HĐND TP đã thẩm định và thống nhất thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP trên cơ sở thực hiện điều chỉnh đảm bảo các nguyên tắc, trong đó bám sát các quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung xây dựng, bám sát chỉ tiêu tỉnh giao; không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn để trình kỳ họp thứ 15 kỳ họp chuyên đề HĐND TP khóa XXI xem xét quyết nghị theo đúng luật định đồng thời làm cơ sở và căn cứ để trình UBND Tỉnh Quảng Ninh quyết định./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...