Ban pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ninh khảo sát tình hình chấp hành pháp luật tại TP Móng Cái

16/06/2023 16:17
Ngày 16/6, Ban pháp chế HĐND tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác đã khảo sát tình hình chấp hành pháp luật tại TP Móng Cái tại các đơn vị Công an TP; Viện kiểm sát TP; Toà án nhân dân TP Móng Cái. Đồng chí Dương Thị Huệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP tới dự và làm việc với đoàn.
Quang cảnh hội nghị

Theo đó, để phục vụ công tác thẩm tra các báo cáo của các cơ quan chức năng trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 và thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định chính sách thực hiện cai nghiện ma tuý, quản lý cai nghiện và sau cai nghiện ma tuý đồng thời hỗ trợ lực lượng chuyên trách thực hiện phòng chống tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Toà án nhân dân TP Móng Cái; Viện kiểm sát TP; Toà án nhân dân TP Móng Cái đã báo cáo nhanh với đoàn công tác về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm về công tác điều tra phá án, công tác điều tra, truy tố và xét xử của các đơn vị cũng như tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự đặc biệt là báo cáo nhấn mạnh về tình hình vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên trên địa bàn các vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn giao thông, phòng chống ma tuý  và công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực trên địa bàn cũng như tình hình tổ chức bộ máy, thực trạng công tác phòng chống ma tuý ở địa phương và đề xuất, kiến nghị một số nội dung về kinh phí cấp đảm bảo và  bổ sung nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ. 

Các đơn vị báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công tác Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Tại buổi làm việc, các đồng chí thành viên đoàn công tác đã làm rõ một số nội dung về sự hỗ trợ của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ về cải cách tư pháp, việc đưa các vụ án ra xét xử đảm bảo tiến độ thời gian theo luật định, kinh phí hỗ trợ hoạt động của Toà án, Viện kiểm sát và Công an TP nhằm hỗ trợ từ nguồn ngân sách của TP đối với công tác cải cách tư pháp, đẩy nhanh và triệt để công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tổ cáo bởi đây cũng là nguyên nhân dẫn tới tác động về vấn đề mất an ninh trật tự trên địa bàn. 

Đồng chí Dương Thị Huệ - Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP phát biểu ý kiến 

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Dương Thị Huệ - Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP phát biểu ý kiến nhấn mạnh: TP Móng Cái luôn quan tâm và dành nguồn lực theo quy định để phục vụ cho hoạt động của các đơn vị chức năng như Toà án, Viện kiểm sát và Công an TP và đẩy mạnh công tác giám sát đối với cả khối nội chính thực hiện bổ sung quy chế phối hợp của các ngành đặc biệt là thực hiện chuyển đổi số; Thành uỷ đã ban hành chỉ thị và HĐND đã xây dựng và ban hành NQ chuyên đề để UBND và các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện; liên quan tới nguồn nhân lực và trang thiết bị nhất là phục vụ cải cách tư pháp đặc biệt là các hoạt động truyền hình trực tuyến cần có chỉ đạo và đề xuất cấp trên để có sự đồng bộ đối với các cơ quan cải cách tư pháp. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Dương Thị Huệ cũng khẳng định TP Móng Cái luôn đi đầu trong hỗ trợ cho công anTP, BCHQS, Toà án… trong thực hiện chuyển đổi số; tuy nhiện các đơn vị cần có đề xuất, kiến nghị cụ thể trong hỗ trợ mua sắm trang thiết bị trong danh mục; đề xuất về cơ chế chính sách và tập trung quan tâm tới công tác tuyên truyền, tập huấn, việc phòng chống cai nghiện ma tuý trên địa bàn và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Thị  Huệ - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác  phát biểu kết luận 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị  Huệ - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác đã ghi nhận công tác chuẩn bị báo cáo cũng như những nỗ lực của các đơn vị Công an, Toà án và Viện kiểm sát nhân dân TP Móng Cái trong thực hiện nhiệm vụ đồng thời quan tâm tới việc chỉ đạo tập trung các nội dung chuyển đổi số, cải cách tư pháp mang tính chuyên nghiệp, đồng bộ nâng cao chất lương nghiệp vụ chuyên môn cũng như cần đẩy mạnh công tác phối hợp các ngành, việc huy động các nguồn lực trong trang sắm các cơ sở vật chất; tập trung quan tâm tới hoạt động nghiệp vụ của từng đơn vị. Thông qua nội dung làm việc cũng đã giúp cho đoàn khảo sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh thực hiện công tác thẩm tra các báo cáo của các cơ quan chức năng trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 và thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định chính sách thực hiện cai nghiện ma tuý, quản lý cai nghiện và sau cai nghiện ma tuý đồng thời hỗ trợ lực lượng chuyên trách thực hiện phòng chống tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh góp phần xây dựng TP Móng Cái nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung giàu mạnh và bình yên./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...