THÔNG TIN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Ban Quản lý chợ Móng Cái

Địa chỉ: Số 05, Đường thương mại - Phường Trần Phú – Thành phố Móng Cái. Số điện thoại: 02033.887.332; Fax: 02033.887.332

Email: bqlc.mc@quangninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Ban quản lý chợ Móng Cái là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND thành phố Móng Cái; tự trang trải các chi phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước. Có trách nhiệm quản lý tài sản nhà nước và các hoạt động trong phạm vi các chợ Trung tâm Móng Cái, chợ số 2, chợ số 3 và chợ Togi; thực hiện ký hợp đồng với thương nhân về thuê, sử dụng điểm kinh doanh; kinh doanh các dịch vụ tại chợ; tổ chức bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm, an toàn lao động trong phạm vi chợ; xây dựng Nội quy của chợ theo quy định để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt; điều hành chợ hoạt động và tổ chức phát triển các hoạt động tại chợ; tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ và báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Cơ cấu tổ chức:

Đ/c: Vũ Tiến Chung

- Chức vụ: Trưởng ban

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế 

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Email: Vutienchung@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0913268008

Đ/c: Đỗ Viết Hà

- Chức vụ:     Phó Trưởng ban TT

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại:  0933.003.398

- Email:dovietha@quangninh.gov.vn

Đ/c: Ngô Thị Lý

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại:  0904841588

- Email: ngothily@quangninh.gov.vn

Đ/c: Đoàn Thị Duyên

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính Nhà nước

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: doanduyenht@gmail.com

- Số điện thoại; 0979.809.848

 

Trung tâm TT và VH
Loading...