THÔNG TIN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Ban quản lý dự án GMSII thành phố Móng Cái

09/08/2017 16:03
Địa chỉ: Chu Văn An, phường Hòa Lạc, Móng Cái, Quảng Ninh - Số điện thoại: 02033.789.519 - Số fax: 02033.789.515

- Email: bqlda.mc@quangninh.gov.vn

1.       Thông tin về đơn vị:

     -   Tên đơn vị: Ban quản lý dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 thành phố Móng Cái (gọi tắt là Ban quản lý dự án GMSII thành phố Móng Cái)

     -    Ban quản lý dự án GMSII được thành lập theo quyết định số 57/QĐ-UBND thành phố Móng Cái ngày 12/01/2016, có nhiệm vụ quản lý thực hiện chương trình, dự án và viện trợ theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêu trong văn kiện chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án và viện trợ phi dự án.

     -  Ban quản lý dự án GMSII được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại, được phép sử dụng con dấu riêng để phục vụ cho việc chuẩn bị thực hiện dự án, thực hiện chương trình dự án viện trợ và phi dự án.

2.       Thông tin liên hệ của lãnh đạo đơn vị:

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Hải   

  - Chức vụ: Giám đốc                                    

-  Trình độ văn hóa: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Đại học

-  Lý luận chính trị: Cao cấp

-  Số điện thoại: 0169.585.9373 

- Email: nguyenhoanghai.mc@quangninh.gov.vn     

 

Loading...