Ban thường vụ Thành ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

16/03/2023 16:08
Ngày 16/3/2023, Ban thường vụ Thành ủy họp và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng liên quan tới công tác quy hoạch, đất đai, xây dựng, công tác cán bộ, kinh tế xã hội, ANTT. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì.
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì

Tại cuộc họp, BTV Thành ủy đã nghe, cho chủ trương đối với nhiệm vụ và phương án quy hoạch chi tiết mở rộng cửa khẩu Bắc Luân 1. 

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu hoạt động tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và phù hợp với quy hoạch tại Quyết định 368/QĐ-TTG ngày 16/3/2021, phù hợp với quy hoạch phân khu A1 đã được UBND Tỉnh phê duyệt, UBND thành phố Móng Cái có tờ trình về chấp thuận chủ trương, lựa chọn phương án điều chỉnh nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tại phường Trần Phú. 

Đồng chí Hoàng Minh Vương, ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự TP Móng Cái cho ý kiến đối với phương án mở rộng cửa khẩu Bắc Luân 1 
Đồng chí Dương Thị Huệ, ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái cho ý kiến đối với phương án mở rộng cửa khẩu Bắc Luân 1 

Trong các phương án trình của tổng diện tích lập quy hoạch 5,8 ha, BTV Thành ủy đồng ý về mặt chủ trương đối với phương án giữ nguyên các khối công trình hiện đang sử dụng, xây mới khu trung tâm thương mại phi thuế quan, xây mới khu dịch vụ phục vụ khách chờ làm thủ tục XNC, cơ quan liên ngành và một số công trình phụ trợ. Sau khi làm rõ các vấn đề liên quan tới quy hoạch, đối ngoại, QPAN, tài sản công, công năng của công trình sau khi hoàn thành…, đồng chí Hoàng Bá Nam, Bí thư Thành ủy Móng Cái đề nghị UBND TP Móng Cái chủ động, tích cực, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để hoàn thiện toàn bộ chủ trương theo thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, định hướng cho sự phát triển của thành phố trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đầy đủ mọi quy định.

UBND TP Móng Cái và đơn vị tư vấn trình bày phương án mở rộng cửa khẩu Bắc Luân 1

Tại cuộc họp, BTV Thành ủy cũng đã nghe kế hoạch thực hiện công tác GPMB năm 2023 trên địa bàn thành phố Móng Cái. 

Theo đó, việc thực hiện công tác GPMB nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Nghị quyết của HĐND Thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Chương trình công tác của UBND Thành phố năm 2023 trong đó xác định tập trung chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án công trình đảm bảo tiến độ yêu cầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Tăng cường lãnh đạo, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, phát huy vai trò người đứng đầu đơn vị trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thành phố. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện của các cơ quan chuyên môn, UBND xã, phường và các đơn vị tham gia công tác giải phóng mặt bằng; đảm bảo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Hoàng Anh Ngọc, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Móng Cái báo cáo kế hoạch công tác GPMB năm 2023

Trong kế hoạch, thành phố tập trung hoàn thành công tác bồi thường GPMB các dự án chuyển tiếp, phấn đấu thực hiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ GPMB đối với các dự án triển khai mới năm 2023 đồng thời tổ chức thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GPMB, thúc đẩy sự phát triển KTXH. 

Đồng chí Đỗ Viết Mạnh, ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP Móng Cái nêu đề xuất giải pháp tăng cường công tác giám sát trong GPMB 

Nghe và cho ý kiến với nội dung này, BTV Thành ủy khẳng định: công tác GPMB đã được đưa vào Nghị quyết, là khâu then chốt, là động lực để thúc đẩy phát triển KTXH. BTV Thành ủy đề nghị UBND TP Móng Cái hoàn thiện kế hoạch, thực hiện công tác GPMB theo nguyên tắc: phải ổn định tình hình, đảm bảo niềm tin của nhân dân, quá trình GPMB phải đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và tinh thần này phải được quán triệt thật tốt tới CBCCVC thực thi nhiệm vụ, mục đích cuối cùng của GPMB là ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển KTXH. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái cho ý kiến về kế hoạch GPMB năm 2023 

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Bá Nam cũng đề nghị bổ sung các nhóm giải pháp trong kế hoạch, trong đó nhấn mạnh tới việc tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm các dự án tái định cư; giám sát thật kỹ hồ sơ, quy trình, tổ chức chiến dịch cao điểm GPMB trong tháng 4 và tháng 5/2023 để thực hiện GPMB...

Cũng trong ngày 16/3, BTV Thành ủy nghe và cho ý kiến với một số nội dung quan trọng khác.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...