Ban thường vụ Đảng bộ phường Ninh Dương họp và triển khai công tác sắp xếp nhân sự 7/7 khu phố.

21/06/2024 15:45

Ninh Dương, ngày 20 tháng 6 năm 2024 ,Trong cuộc họp trọng điểm vừa qua, Ban Thường vụ Đảng bộ phường đã tổ chức triển khai công tác sắp xếp nhân sự tại 7/7 khu phố trên địa bàn phường, với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng hoạt động ở cấp cơ sở. Cuộc họp được tiến hành dưới sự điều hành và chỉ đạo của đồng chí Lê Đức Tâm - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Văn Phan - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường và sự tham gia đông đủ của các đồng chí cán bộ ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội phường và khu phố.

Quang cảnh cuộc họp

Nghị Quyết số 34-NQ/2024/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của HĐND Tỉnh Quảng Ninh là một văn bản quan trọng quy định cụ thể về chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản và khu phố. Nghị Định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, nội dung của Nghị Định là nền tảng pháp lý quan trọng nhằm xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Đức Tâm - Bí thư Đảng bộ phường quán triệt Nghị Quyết số 34 của HĐND Tỉnh Quảng Ninh
Đồng chí Nguyễn Văn Phan - Phó bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường phổ biến và triển khai các nội dung của Nghị Định số 40 của Chính Phủ

Theo đó, các vị trí này không chỉ được xác định rõ ràng về quyền hạn, trách nhiệm mà còn được hưởng các chế độ chính sách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ cơ sở khu phố hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng bộ phường đã xem xét và thông qua việc bổ nhiệm, sắp xếp lại các vị trí nhân sự ở 7 khu phố, đảm bảo mỗi khu phố đều có đủ số lượng cán bộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Điều này không chỉ giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý mà còn đáp ứng được nguyện vọng của người dân tại cơ sở.

Các đại biểu, cán bộ phường và khu phố dự tại cuộc họp

Ban Thường vụ Đảng bộ phường đã tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại các khu phố, đồng thời triển khai các biện pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng này. Qua buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng bộ phường đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là trong việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ nhân sự tại các khu phố. Điều này không chỉ tạo nên sự ổn định trong công tác quản lý mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đồng chí Phạm Đình Tươi - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường phát biểu
Đồng chí Lê Công Bằng - Chủ tịch Hội Nông dân phường phát biểu
Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ - Bí thư chi bộ, Trưởng khu Hồng Phong phát biểu
Đồng chí Lê Ngọc Đáng - Bí thư chi bộ, Trưởng khu Hồng Kỳ phát biểu
Đồng chí Hoàng Ngọc Thuấn - Phó bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận khu Hạ Long phát biểu
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư chi bộ, Trưởng khu Thác Hàn phát biểu

Cuộc họp về công tác sắp xếp nhân sự tại 7/7 khu phố của Ban Thường vụ Đảng bộ phường đã thành công tốt đẹp, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện Nghị Quyết 34 của HĐND Tỉnh Quảng Ninh và Nghị Định 40 của Chính Phủ. Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn là động lực để phường tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân.

Ảnh: Bùi Hải Đảo

Linh Phạm
Loading...