Ban Thường Vụ Đảng ủy xã Hải Xuân kiểm đếm tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ trên địa bàn xã

08/05/2024 15:51

Sáng nay, ngày 08/05/2024, BTV Đảng ủy xã làm việc với 13 chi bộ thôi, 04 chi bộ trường học trên địa bàn với các nội dung: (1) Kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của các chi ủy, chi bộ 13 thôn trên địa bàn. (2) Nghe và cho ý kiến với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024; kế hoạch tổng kết năm học 2023-2024 đối với các chi bộ trường học.  

Chủ trì hội nghị: Đồng chí Phạm Thanh Huyền, TUV, Bí thư Đảng ủy. Cùng dự có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UB MTTQ xã, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội xã, 13 đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Bí thư, Phó Bí thư 04 chi bộ trường học trên địa bàn.

(1) Với nội dung kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của các chi ủy, chi bộ 13 thôn trên địa bàn.  Ban Thường vụ nghe các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng 13 thôn báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ của chi bộ mình, nêu lên những tồn tại hạn chế và đề xuất hướng khắc phục. Tập trung vào các nhiệm vụ được chỉ đạo tại thông báo kết luận số 11-TB/ĐU ngày 17/04/2024 của Thường trực Đảng ủy tại hội nghị gặp mặt, giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Qúy I/2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Qúy II/2024 và biểu giao chỉ tiêu đính kèm. 

Kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của các chi ủy, chi bộ 13 thôn trên địa bàn. 

(2) Với nội dung ghe và cho ý kiến với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024; kế hoạch tổng kết năm học 2023-2024 đối với các chi bộ trường học. Ban Thường vụ nghe các đồng chí Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng 04 trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ ra những vướng mắc, hạn chế, đưa ra phương hướng giải quyết. Tập trung vào thông báo kết luận số 01-TBKL/BTV ngày 19/02/2024 của BTV Đảng ủy xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ Học kỳ I, năm học 2023-2024; phương hướng, nhiệm vụ Học kỳ II, năm học 2023-2024 đối với các chi bộ trường học. 

Nghe và cho ý kiến với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024; kế hoạch tổng kết năm học 2023-2024 đối với các chi bộ trường học. 

 

Cung Thị Thu Hà
Loading...