Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các phường: Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa, Trà Cổ, Bình Ngọc

21/03/2023 14:50
Tiếp tục chương trình làm việc với các địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12/12/2022 của BCH Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, sáng 21/3, Ban Thường Vụ Thành ủy có buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các phường: Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa, Trà Cổ, Bình Ngọc. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí trong thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của Thành phố.
Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các phường: Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa, Trà Cổ, Bình Ngọc

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, song Đảng ủy các phường: Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa, Trà Cổ, Bình Ngọc đã bám sát chủ trương chỉ đạo, lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và có chuyển biến rõ nét. Kinh tế - xã hội duy trì ổn định, từng bước phục hồi, tăng trường, thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch; công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng cơ bản, đô thị, GPMB được tăng cường, siết chặt; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện đúng quy định của pháp luật; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh.

Trong đó, phường Hải Hòa đã thực hiện hoàn thành 15/17 chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ phường; Thu ngân sách vượt 15% chỉ tiêu Thành phố giao. Đảng bộ phường Ninh Dương thực hiện hoàn thành 21/24 chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ phường đề ra; Thu ngân sách vượt 14,3% chỉ tiêu Thành phố giao. Đảng bộ phường Hải Yên thực hiện hoàn thành 16/20 chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ phường đề ra; Thu ngân sách đạt 100,82% chỉ tiêu Thành phố giao. Đảng bộ phường Trà Cổ thực hiện hoàn thành 15/16 chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ phường; Thu ngân sách vượt 45,05% chỉ tiêu Thành phố giao. Phường Bình Ngọc thực hiện hoàn thành 14/17 chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ phường; Thu ngân sách đạt  210% chỉ tiêu Thành phố giao. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường: Hải Hòa, Hải Yên, Ninh Dương, Trà Cổ, Bình Ngọc báo cáo những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của địa phương

Năm 2023, các phường: Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa, Trà Cổ, Bình Ngọc tiếp tục bám sát, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 11-NQ/TU của BCH Đảng bộ Thành phố “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023". Trong đó, phường Hải Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành 17 chỉ tiêu chủ yếu; phường Ninh Dương phấn đấu thực hiện 16 chỉ tiêu; phường Hải Yên phấn đấu thực hiện hoàn thành 19 chỉ tiêu; phường Trà Cổ tập trung thực hiện 14 chỉ tiêu; phường Bình Ngọc thực hiện hoàn thành 17 chỉ tiêu.

Các phường: Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa, Trà Cổ, Bình Ngọc tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 là: “Quy hoạch là đi trước - mở đường, lấy quy hoạch làm cơ sở quản lý, phát triển”; “GPMB là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, là chìa khoá thành công”; chủ động rà soát, kiểm tra giải quyết dứt điểm các vi phạm về sử dụng đất đai, quy hoạch, xây dựng,... trước khi triển khai các công tác GPMB; giải quyết dứt điểm đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ, lãnh đạo, quản lý người đứng đầu, phải đi trước nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong mối quan hệ công tác và cuộc sống, luôn có khát vọng phát triển, có liêm sỉ, bản lĩnh “6 dám, 5 thật”. Đặc biệt quan tâm chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng,..;  Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng; giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. 

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy và đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì thảo luận tại buổi làm việc

Riêng đối với phường Hải Hòa, tiếp tục giải quyết dứt điểm việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân ở khu 9. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, xử lý kịp thời, hài hoà không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự, nắm chắc tình hình tuyến biên giới, khu vực trọng điểm, quản lý tốt đường biên, mốc giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp.

Phường Ninh Dương tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng bộ phận một cửa hiện đại cấp xã gắn với cải cách mãnh mẽ thủ tục hành chính, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ doanh nghiệp và nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng xử lý kịp thời, hài hoà không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Phường Hải Yên tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phục hồi, phát triển; hỗ trợ GPMB mở rộng thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Hải Yên giai đoạn 6; tiếp tục di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư đô thị. Vận động nâng cao nhận thức của các cơ sở kinh doanh, người dân trong việc sử dụng nước sạch phấn đấu đạt tỷ lệ 100% người dân sử dụng nước sạch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng xử lý kịp thời, hài hoà không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Đối với phường Trà Cổ đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới bảo đảm số lượng, chất lượng, nhất là phát triển đảng viên ở khu dân cư, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, lực lượng dân quân, bộ đội xuất ngũ. Tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trọng tâm là thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 28/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về phát triển Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, chú trọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực, thương hiệu mạnh, đầu tư vào quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá giai đoạn 2022-2027 gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; hoàn thành xếp hạng di tích đặc biệt đối với Đình Trà Cổ, di tích cấp tỉnh đền Thiên Hậu Thánh Mẫu.

Phường Bình Ngọc tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới bảo đảm số lượng, chất lượng, nhất là phát triển đảng viên ở khu dân cư, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, lực lượng dân quân, bộ đội xuất ngũ. Tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát huy những tiềm năng, lợi thế về cảnh quan, bản sắc văn hoá biển độc đáo; quan tâm khai thác các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng để thu hút khách du lịch. 

Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tham gia ý kiến với Đảng ủy 5 phường: Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa, Trà Cổ, Bình Ngọc tại buổi làm việc, các đồng chí trong BTV Thành ủy, lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo các phòng, ban của Thành phố đã tập trung phân tích, thảo luận các nhiệm trọng tâm cho các phường liên quan đến công tác quy hoạch; chỉnh trang đô thị; phát triển du lịch, dịch vụ; quảng bá xúc tiến các hoạt động du lịch; xây dựng khu dân cư văn hóa; vệ sinh môi trường, cảnh quan, cảnh điểm du lịch; khuyến khích thành lập doanh nghiệp; phòng ngừa đảm bảo ANTT; công tác quản lý chặt chẽ về đất đai, xây dựng, tài nguyên, vật liệu san lấp, GPMB; tập trung giải quyết những tồn tại về đất đai; tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kết quả mà các phường: Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa, Trà Cổ, Bình Ngọc đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục có sự đổi mới về tư duy, phương pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là chọn những công việc trọng tâm, có chiều sâu để kiên trì tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến với những sản phẩm, kết quả, điểm nhấn cụ thể.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy  phát biểu kết luận buổi làm việc

Trong đó, đối với phường Trà Cổ đề nghị chọn 2 nhiệm vụ, đó là: Chỉnh trang lại đường Lạc Long Quân; xây dựng điểm kinh doanh du lịch văn hóa văn minh. Đối với phường Bình Ngọc, tập trung vào 2 nhiệm trọng tâm là Xây dựng thương hiệu hải sản gắn với xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp khu vực bến cá Mũi Ngọc; Xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn phường. Đối với phường Hải Yên tập trung 2 nhiệm vụ trọng tâm: Chỉnh trang 1 tuyến đường khu dân cư kiểu mẫu; lắp đặt hệ thống Camera an ninh. Đối với phường Hải Hòa, tập trung 2 nhiệm vụ đó là chỉnh trang khu dân cư kiểu mẫu đối với khu 1; GPMB gắn với giải quyết đơn thư. Đối với phường Ninh Dương, tập trung 2 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Giải quyết 1.322 hồ sơ; chỉnh trang khu dân cư.

Trên cơ sở chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm cho các phường, đồng chí Bí Thành ủy nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để các địa phương tập trung triển khai thực hiện. Trong đó, 5 phường: Hải Hòa, Ninh Dương, Hải Yên, Trà Cổ, Bình Ngọc phải nắm chắc tình hình nhân dân, đặc biệt là vấn đề đơn thư, khiếu nại, tố cáo, những vấn đề có thể giải quyết từ cấp cơ sở triển khai giải quyết ngay. Nâng cao chất lượng đội cán bộ gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng và chỉnh đốn đảng, đặc biệt là gắn với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là tham mưu nhũng vặt. Tập trung các nội dung liên quan đến giải quyết dứt điểm về đất đai, GPMB; giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng kéo dài. Phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thuyết phục nhân dân để nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, không dể dân mất niềm tin gắn với thực hiện giải quyết các thủ tục đất đai cho nhân dân. Rà soát, bổ sung các chỉ tiêu, các giải pháp để thực hiện thống nhất với Nghị quyết 11 của BCH Đảng bộ Thành phố. Tập trung vào công tác thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đặc biệt quản lý chặt tàu, bè, di rời điểm nuôi Hàu; phòng chống khiếu kiện đông nghười, phòng chống ma túy, tội phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền, không để xảy ra khủng hoảng về truyền thông.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...