Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với xã Vĩnh Thực và Vĩnh Trung

22/03/2023 22:27
Tiếp tục chương trình làm việc với các địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12/12/2022 của BCH Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, chiều ngày 22/3, Ban Thường Vụ Thành ủy có buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Vĩnh Thực và Vĩnh Trung. Đồng chí Hoàng Bá Nam -Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc còn có đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của Thành phố.
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu quán triệt tại buổi làm việc

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Đảng ủy xã Vĩnh Thực và Vĩnh Trung đã bám sát chủ trương chỉ đạo, lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19  gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. 

Lãnh đạo xã Vĩnh Thực và Vĩnh Trung báo cáo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy

Đối với xã Vĩnh Thực, các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cơ bản đạt theo kế hoạch; kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Thu ngân sách có nhiều cố gắng, công tác quản lý đất đai - xây dựng được tăng cường, các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, công tác an sinh xã hội được quan tâm, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, công tác quán lý nhà nước được tăng cường, từng bước nâng cao chất lượng, công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, hành chính, đạo đức cộng vụ của cán bộ, công chức được nâng cao; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì, chính vì thế đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận về chủ trương xây dựng nhà máy xử lý rác thải và đồng thuận với vị trí địa điểm lập quy hoạch hạ tầng Nhà máy, Đảng uỷ xã đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng, đã có 27 quần chúng học cảm tỉnh đảng, kết nạp được 8/8 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu giao; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96.

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Đảng ủy xã xác định mục tiêu tổng quát và chủ đề công tác năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; chất lượng dịch vụ, thương mại, logistic và đời sống nhân dân”; đề ra 24 chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành trong năm 2023, trong đó 03 chỉ tiêu về xây dựng Đảng; 03 chỉ tiêu về phát triển kinh tế; 12 chỉ tiêu về văn hoá, giáo dục, y tế; 04 chỉ tiêu về môi trường; 02 chỉ tiêu về Quốc phòng, an ninh. Năm 2023, xã đăng ký 2 nhiệm vụ trọng tâm đó là vận động nhân dân ủng hộ 100% hiến đất giải phóng mặt bằng để làm đường thôn, ngõ xóm trên địa bàn xã Vĩnh Thực; Thành lập tổ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn các thôn đảm bảo hoạt động hiệu quả, gìn giữ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đối với 2 nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành trong năm 2022 về xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, xây dựng đã tổ chức kiểm tra hồ sơ, đối chiếu quy hoạch, phân loại các trường hợp vi phạm trước 01/7/2014 và sau 01/7/2014, tổng số 102 trường hợp; Lập, trình duyệt và từng bước triển khai ít nhất 01 mô hình dự án chỉnh trang khu dân cư hiện hữu đảm bảo tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tuy nhiên trong quá trình triển khai chỉ đạo UBND xã và các thôn tập trung triển khai mô hình xây dựng NTM gắn với phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn; tuy nhiên việc triển khai chưa nhận được sự đồng thuận trong nhân dân dẫn đến chậm tiến độ.

Nưm 2022, Cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Trung đã chủ động, dự báo chính xác, tư duy đổi mới, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ sát với tình hình thực tế của địa phương, duy trì nhịp độ tăng trưởng, tạo động lực phát triển cho xã; các chỉ tiêu cơ bản đạt so Nghị quyết đề ra. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nổi bật giữ vững xã "xanh” an toàn; chuyển nhanh trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ; Tổ chức thành công Đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc gắn với bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo đúng cơ cấu, định hướng đề ra; Quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; đặc biệt đã tập trung xử lý một số tồn tại về đất đai, xây dựng kéo dài trên địa bàn; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quyết liệt trong xử lý vi phạm kéo dài tạo hiệu ứng tuyên truyền tốt trong Nhân dân; Văn hóa, xã hội được quan tâm; an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, duy trì tốt sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của tập thể cấp uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị, công tác điều hành quyết liệt, sâu sát, kịp thời, phát huy tốt vai trò của người đứng đầu từ xã đến thôn trong việc đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; vai trò, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã đã góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân nhằm lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển trong tư tưởng, nhận thức của Nhân dân; niềm tin của người dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị từng bước được củng cố và duy trì. Theo đó, các nhiệm vụ được cả hệ thống chính trị vào cuộc, Nhân dân đồng thuận, phấn khởi tích cực thi đua hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã xác định thực hiện chủ đề của năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; quản lý quy hoạch; chất lượng dịch vụ, thương mại logistic và đời sống Nhân dân” và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể. Nhiệm vụ trọng tâm đăng ký thực hiện năm 2023, phấn đấu hoàn thành 15 hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đối với trường hợp đủ điều kiện trên địa bàn xã Vĩnh Trung; Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Trụ sở công an xã Vĩnh Trung. 

Các đồng chí đại biểu phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban như Tài nguyên - Môi trường; Phòng kinh tế, Ban quản lý dự án, Ban CHQS TP, Ban tổ chức Thành ủy, Ủy Ban kiểm tra, Khối MTTQ và các tổ chức đoàn thể tham gia ý kiến về công tác quản lý đất đai, vấn đề vệ sinh môi trường, cấp nước sạch và điện chiếu sáng, nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 2 xã, việc thực hiện quy hoạch và dự án xử lý rác, công tác quân sự tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chi viện đảm bảo PCCR, công tác cán bộ, việc đẩy mạnh xây dựng thành công nông thôn mới, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và vấn đề nguồn nhân lực, quy hoạch đào tạo cán bộ … …

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu chỉ đạo

Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo đối với 2 xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực của đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố và đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận chỉ đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2023, trước hết đội ngũ cán bộ 2 xã cần đổi mới về tư duy cách thức làm việc, tập trung trí tuệ xây dựng chuyên đề về phát triển du lịch trên địa bàn. Đối với nhiệm vụ tiên quyết đó là địa bàn 2 xã là khu vực biển đảo nên cần giữ vững ổn định tình hình chính trị - TTATXH, chú trọng thực hiện nhiệm vụ QP - AN tạo đà và tiềm lực cho phát triển kinh tế - xã hội, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Đối với việc chọn nhiệm vụ trọng tâm cần phù hợp với điều kiện mong muốn với nhân dân và năng lực của cán bộ trên cơ sở đảm bảo các quy định của Đảng, Nhà nước và tuân thủ pháp luật, tạo sự đồng thuận của nhân dân; Hai xã phải đảm bảo tính thống nhất trong nội bộ đó là 4 đoàn: đoàn kết trong cấp ủy - chính quyền; đoàn kết các lực lượng trong nhân dân và nhân dân với các lực lượng, đoàn kết giữa 2 đảng bộ và đoàn kết giữa nhân dân 2 xã; 2 xã cần tập trung 4 nội dung trọng tâm giải quyết dứt điểm về đảm bảo lập lại trật tự xây dựng và quản lý đất đai, tập trung GPMB thực hiện quyết tâm quyết liệt; bên cạnh đó, hoàn thiện việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với quy hoạch du lịch cộng đồng đặc biệt là đảm bảo vệ sinh môi trường với phương châm xây dựng đảo du lịch không có rác thải, thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với nhân dân và khách du lịch ra đảo không sử dụng túi nilon, xây dựng du lịch phát triển xanh, thân thiện với môi trường.

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận 

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Đối với các nhóm giải pháp cần nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy đối với cán bộ cũng như trang bị các kỹ năng trong giải quyết vấn đề đối với những ý kiến, kiến nghị của nhân dân; cán bộ phải có trình độ, chủ động tâm huyết, trách nhiệm trong công việc và vì nhân dân; xây dựng đội ngũ và nội bộ đoàn kết; Tập trung phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện quy chế quy định; đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch phân khu, hình thành quy hoạch đất khu dân cư để giải quyết cho nhân dân gắn với cải cách thủ tục hành chính, phải đổi mới bộ phận tiếp nhận một cửa, phải nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần tạo điều kiện cho nhân dân; tập trung thực hiện nhiệm vụ QP - AN, tăng cường quản lý nhà nước về đảm bảo ANTT - an toàn trên tuyến đường thủy; phối hợp tốt các lực lượng trên địa bàn bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; Đồng thời, 2 xã cần lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm đó là phát triển du lịch cộng đồng xây dựng gia đình làm điểm gắn với khu dân cư kiểu mẫu; Tập trung quản lý nhà nước về đất đai, quản lý rừng và đất rừng PCCCR; Đối với nhóm vấn đề về an sinh xã hội, cần quan tâm vấn đề nước sạch, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện, thực hiện chăm lo đến y tế nhất là mô hình quân dân y kết hợp và quan tâm tới sự nghiệp giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; Đối với vấn đề thu hút đầu tư thông qua các quy hoạch phân khu để lựa chọn nhà đầu tư trong đó, trọng tâm là phát triển du lịch biển đảo và đô thị biển tạo điểm nhấn về du lịch biển đảo là động lực mới cho phát triển du lịch của TP; đối với các kiến nghị đề xuất UBND TP sẽ tập trung giải quyết để tạo điều kiện cho 2 xã đảo phát triển nhanh, mạnh trong thời gian tới./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...