Ban thường vụ Thành ủy thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung công việc

Sáng ngày 26/11/2021, Ban thường vụ Thành ủy Móng Cái tổ chức họp thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung công việc trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì.

Ban thường vụ Thành ủy thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung công việc

Tại cuộc họp, BTV Thành ủy đã nghe, cho ý kiến về: Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2022;  dự thảo chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban thường vụ Thành ủy;, chương trình kiểm tra giám sát, thanh tra năm 2022 của Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy; 10 sự kiện nổi bật năm 2021.

Đây là những nội dung quan trọng được thảo luận để thống nhất, chuẩn bị cho hội nghị Ban chấp hành cuối năm.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì

Cũng tại hội nghị, BTV Thành ủy đã nghe, cho ý kiến đối với Công văn số 5530/ UBND-VP ngày 9/11/2021 của UBND TP Móng Cái về việc xin chủ trương triển khai dự án khai thác cát làm vật liệu san lấp tại Phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Đông Bắc A.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...