Banner tin

Ban Tổ chức Trung ương, Quân ủy Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc với Thành ủy Móng Cái về kết quả thực hiện thí điểm bố trí cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy

Sáng 17/7, Ban Tổ chức Trung ương, Quân ủy Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Thành ủy Móng Cái về kết quả 2 năm thực hiện thí điểm bố trí cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi làm việc. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP; Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Ban Tổ chức Trung ương, Quân ủy Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc với Thành ủy Móng Cái về kết quả 2 năm thực hiện thí điểm bố trí cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Dự buổi làm việc với đoàn, về phía TP Móng Cái có đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; các đồng chí thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; các đồng chí trong BTV Thành ủy Móng Cái.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái đã báo cáo đoàn công tác về kết quả việc thực hiện Đề án 174-ĐA/TU ngày 21/3/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ninh và việc chỉ định cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường giữ chức vụ Phó bí thư đảng uỷ các xã, phường biên giới, hải đảo. Theo đó, trên địa bàn thành phố có 06 Đồn biên phòng đứng chân. Trong những năm qua thực hiện chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy Móng cái đã phối hợp với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án số 174-ĐA/TU ngày 21/3/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về "Thí điểm chỉ định, bổ sung đồng chí Đồn trưởng hoặc Chính trị viên Đồn Biên phòng tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, biển đảo của tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020"; và thực hiện chỉ định cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường giữ chức vụ Phó bí thư đảng uỷ các xã, phường biên giới, biển đảo.

Thực hiện chủ trương này, đến nay, TP Móng Cái có đồng chí Tạ Viết Phong, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bắc Sơn (từ tháng 8/2018 đến nay: Chính trị viên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chỉ định, bổ sung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Móng Cái, nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng với đó, từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái đã phối hợp với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ định, bổ sung 8 đồng chí cán bộ biên phòng tăng cường giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường biên giới, biển đảo, bao gồm các xã, phường: Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, Hải Yên, Hải Hòa, Trà Cổ, Bình Ngọc.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái báo cáo kết quả việc thực hiện Đề án 174 của Tỉnh ủy Quảng Ninh và việc chỉ định cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường giữ chức vụ Phó bí thư đảng uỷ các xã, phường biên giới, hải đảo. 

Sau 2 năm triển khai thực hiện đề án thí điểm chỉ định, bổ sung đồng chí Đồn trưởng hoặc Chính trị viên Đồn Biên phòng tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, biển đảo của tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và việc chỉ định cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường giữ chức vụ phó bí thư đảng uỷ các xã, phường biên giới, biển đảo và thực tiễn quá trình hoạt động của cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố trong những năm qua, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đối với các xã, phường biên giới, biển đảo trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và đối ngoại, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Thông qua đồng chí cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy, giúp cấp ủy trực tiếp nắm chắc, thường xuyên hơn về tình hình an ninh biên giới, biển đảo để từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến biên giới, biển đảo nhanh hơn và sát với tình hình hình thực tế hơn. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo; xây dựng thế trận Biên phòng và nền Biên phòng toàn dân vững mạnh; tạo chuyển biến tích cực về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, là cầu nối thường xuyên giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với cấp ủy, chính quyền thành phố biên giới, biển đảo trong thực hiện Quy chế phối hợp; thúc đẩy mối quan hệ giữa các Đồn Biên phòng với cấp ủy, chính quyền xã, phường biên giới, biển đảo, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, biển đảo và cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường giữ chức vụ Phó bí thư đảng uỷ các xã, phường biên giới, biển đảo là yêu cầu khách quan; là chủ trương đúng, trúng, cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay trên địa bàn thành phố Móng Cái, thành phố cửa khẩu biên giới.

Báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án 174. Đó là công tác phối hợp nắm bắt, tổng hợp thông tin về tình hình biên giới giữa cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy thành phố với Chỉ huy các Đồn Biên phòng trên địa bàn có thời điểm chưa kịp thời, thường xuyên. Công tác tham mưu cho Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiện toàn bổ sung cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy các xã, phường biên giới sau khi thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ biên phòng ở các địa bàn xã, phường biên giới đi nhận nhiệm vụ khác còn chậm. Chưa có sự thống nhất về thời gian luân chuyển cán bộ của Bộ đội biên phòng với thời gian quy định tham gia cấp ủy tại địa phương.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu kết luận.

Tại buổi làm việc, đại diện các xã, phường đã phát biểu khẳng định vai trò, hiệu quả của các đồng chí cán bộ biên phòng được tăng cường đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đặc biệt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương; nắm chắc, kịp thời tình hình an ninh biên giới, tư tưởng nhân dân. Đồng thời đề xuất, cần duy trì thực hiện Đề án và có sự quan tâm đối với cán bộ biên phòng sau thời gian tăng cường cơ sở.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh: Đề án 174-ĐA/TU ngày 21/3/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ninh đi vào cuộc sống đã góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Cá nhân đồng chí biên phòng được chỉ định bổ sung tham gia cấp ủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương; hiểu hơn được tình hình địa phương, nhân dân; là cầu nối giữa quân và dân tốt hơn; khách quan hơn trong xử lý các vụ việc, góp phần xây dựng thế trận quốc toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng chí yêu cầu, cấp ủy, chính quyền TP Móng Cái phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tiếp tục coi trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển; phát triển KT-XH với tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa, dân tộc. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp giữa quân với dân để tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt nhân dân vùng biên giới, hải đảo; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, buôn lậu qua biên giới, xâm phạm an ninh quốc gia; chuẩn bị tốt công tác phục vụ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của BCH Trung ương.

Tin cùng chuyên mục

Đại hội chi bộ Văn phòng Thành ủy lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đại hội chi bộ Văn phòng Thành ủy lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2022


Đặc sắc văn hóa chợ vùng biên

Đặc sắc văn hóa chợ vùng biên


Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thành ủy

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thành ủy


Khen thưởng đột xuất Đồn Biên phòng cửa khẩu Vạn gia vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh khai thác thủy hải sản trái phép

Khen thưởng đột xuất Đồn Biên phòng cửa khẩu Vạn gia vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh khai thác thủy hải sản trái phép


Triển khai công tác nội chính năm 2020

Triển khai công tác nội chính năm 2020


Mang Tết ấm đến hội viên cựu chiến binh khó khăn

Mang Tết ấm đến hội viên cựu chiến binh khó khăn


Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Ánh chúc Tết các đơn vị, doanh nghiệp

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Ánh chúc Tết các đơn vị, doanh nghiệp


Móng Cái chủ động thực hiện tốt công tác phòng dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới

Móng Cái chủ động thực hiện tốt công tác phòng dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới


Chủ tịch UBND TP Móng Cái thăm, chúc Tết các hộ dân khe Bà Dẩu

Chủ tịch UBND TP Móng Cái thăm, chúc Tết các hộ dân khe Bà Dẩu


Hòa Lạc bình yên, rạng rỡ đón chào Xuân Canh Tý

Hòa Lạc bình yên, rạng rỡ đón chào Xuân Canh Tý


Công an Móng Cái tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trước, trong và sau Tết Canh Tý 2020

Công an Móng Cái tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trước, trong và sau Tết Canh Tý 2020


THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN CANH TÝ 2020 CỦA THÀNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN CANH TÝ 2020 CỦA THÀNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI


Sơn lại vạch phân quản cầu Bắc Luân I và cầu phao

Sơn lại vạch phân quản cầu Bắc Luân I và cầu phao


Công an TP Móng Cái bắt đối tượng cho vay nặng lãi

Công an TP Móng Cái bắt đối tượng cho vay nặng lãi


Bánh chưng xanh ấm tình quân dân địa đầu Đông Bắc

Bánh chưng xanh ấm tình quân dân địa đầu Đông Bắc