ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị tại hội nghị giao ban, gặp mặt Bí thư chi bộ; Trưởng thôn, khu; Trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu 06 tháng đầu năm 2020

22/10/2020 13:50
Loading...