Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND TP khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

04/08/2023 09:09
.
Loading...